Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat?

Wolontariat to dobrowolna, bezinteresowna działalność na rzecz drugiego człowieka, grupy ludzi lub nawet samej idei. Jest to szlachetne postępowanie, które zyskuje coraz większe uznanie i popularność na całym świecie. Podejmowanie się wolontariatu jest element społecznej odpowiedzialności i ma niesamowitą siłę.  Oferuje nie tylko korzyści dla całej społeczności, ale także dla samego wolontariusza. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego warto zaangażować się w wolontariat i jakie korzyści można z niego czerpać.

Pomoc innym

Podjęcie się wolontariatu daje nam możliwość bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym. Możemy angażować się w różne aktywności, takie jak pomoc dzieciom, staruszkom, osobom bezdomnym, czy zwierzętom, bądź działanie na rzecz ochrony środowiska, czy edukacji. Opcji jest mnóstwo i na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie. Warto wybrać obszar, który jest dla nas szczególnie ważny osobiście. Wtedy dużo łatwiej będzie zmotywować się do działania. Poprzez wolontariat możemy wpływać na poprawę jakości życia innych ludzi, a także ulepszać otaczające środowisko. Patrzenie jak nasze działania w bezpośredni sposób wpływają na świat, daje ogromne poczucie satysfakcji i sprawczości. 

Rozwój osobisty

Wolontariat to doskonała okazja do rozwoju osobistego. Przez zaangażowanie się w niego możemy zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, które mogą okazać się przydatne w karierze zawodowej. Pracując w zespołach, rozwija się umiejętności miękkie takie jak; komunikacja, zarządzania czasem, organizacja pracy, działanie pod presją, reagowanie w sytuacjach stresowych, a nawet łagodzenie konfliktów. Wolontariat umożliwia też budowanie empatii, pomaga w otwarciu się na różnorodność, wzmacnia tolerancje i uczy pracy w grupie. 

Nawiązywanie relacji 

Zaangażowanie się w wolontariat otwiera drzwi do nowych znajomości i tym samym umożliwia rozszerzenie sieci społecznej. Podczas działania poznajemy wiele osób o podobnych wartościach i zainteresowaniach, co może prowadzić do trwałych przyjaźni, a także wartościowych pod względem kariery zawodowej kontaktów. Wyjątkowy plus wolontariatu to fakt, że często łączy ludzi z różnych środowisk i kręgów społecznych. Szukając przestrzeni do poznawania nowych osób, warto wziąć pod uwagę tego rodzaju aktywność.

Satysfakcja 

Nie ma niczego lepszego i przyjemniejszego niż uśmiech na twarzy osoby, której właśnie pomogliśmy. Wolontariat przyczynia się do wzrostu poczucia własnej wartości i zadowolenia z życia. Świadomość, że pomagamy innym i wnosimy pozytywny wkład w świat, daje poczucie sprawczości, a także nadaje sens. Dzięki temu odczuwamy poczucie spełnienia i zwiększa się nasz poziom satysfakcji. Liczne  badania wykazują, że osoby zaangażowane w wolontariat są bardziej zadowolone i szczęśliwe.

Nabywanie nowych perspektyw

Praca wolontariacka pozwala zyskać nowe perspektywy na życie. Często dopiero pomagając, stajemy się świadomi trudności, z jakimi borykają się inni ludzie. Pomaga to dostrzec jak wiele wartościowych rzeczy mamy w naszym własnym życiu i docenić je oraz poczuć wdzięczność. Wolontariat uwrażliwia, rzucając nowe spojrzenie na problemy społeczne i kwestie globalne, a to prowadzi do większej świadomości i jeszcze bardziej aktywnego zaangażowania w zmianę świata na lepsze. 

Co to jest budżet domowy i jak go stworzyć? 

Korzyści zawodowe

O tym ile korzyści niesie ze sobą wolontariat, wie większość pracodawców. Dzięki temu często patrzą oni bardzo przychylnie widząc tę formę aktywności w CV kandydatów. Informuje ich to, że potencjalny pracownik radzi sobie z pracą w zespole, cechuje go otwartość, a także ma spore poczucie odpowiedzialności społecznej i jest osobą, na której prawdopodobnie można polegać.

Zaangażowanie się w wolontariat ma wiele korzyści zarówno dla społeczności, jak i dla samych wolontariuszy. Daje możliwość pomocy innym, wpływa na społeczność, zapewnia rozwój osobisty, budowanie sieci społecznej, satysfakcję emocjonalną i zadowolenie z życia oraz daje nowe perspektywy. Może być także pomocne w zdobywaniu wymarzonej pracy. Z tych wszystkich powodów warto podjąć działanie i zaangażować się w wolontariat, tak aby przyczynić się do budowania lepszego jutra.