Kredyt – co należy spełnić, aby mieć pewność, że się go otrzyma?

Zadłużenia to termin, który każdemu Polakowi jest bardzo dobrze znany. Kredyty w naszym kraju w 2019 roku były obecne w życiu aż 40% obywateli. To prawie co 2 osoba miała z nim styczność. Jest to jednak nadal jedyny sposób na to, aby móc żyć godnie oraz “na swoim”.

Wiarygodność kredytowa

O kredycie możemy zapomnieć, gdy nie spełniamy wymogów związanych z wiarygodnością kredytową. Jest to zdolność osoby, która ubiega się o kredyt do jego spłaty w ściśle określonym terminie. Pod tym względem pracownicy banku badają, czy jesteśmy godnymi zaufania klientami, którzy mają podstawy, aby spłacić zadłużenie wraz z obowiązującymi odsetkami.

Zdolność kredytową buduje się poprzez zarobki. Jest to podstawa, którą należy dostosować do kredytu. Nikt nie wyobraża sobie spłaty zadłużenia, gdy jego zarobki są równe lub mniejsze od kwoty raty.

Dużą rolę w zdolności kredytowej odgrywa również rodzaj umowy. Preferowaną, a nawet konieczną, jest umowa o pracę na czas nieokreślony? Dlaczego? To właśnie wtedy bank będzie miał największą pewność, że praca jest na tyle stała oraz dobrze określona w umowie, że można będzie zaufać kredytobiorcy. Umowa o pracę ma jasno określone zasady – będzie to na przykład okres wypowiedzenia pracownika, ilość godzin przepracowanych w miesiącu oraz stawki. Bank posiadając takie dane może szybko obliczyć, czy kredytobiorca ma dobre zaplecze finansowe. Najczęściej należy przepracować od 3 do 6 miesięcy w jednej firmie na podstawie tej umowy, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek.

Posiadanie innego, aktywnego kredytu lub pożyczki również ma wpływ na zdolność kredytową. Oczywiście żaden bank nie zaakceptuje wniosku, gdy kredytobiorca nie spłacił poprzedniego zadłużenia lub miał z nim pewne problemy.

ZOBACZ: Jak dojść do porozumienia w związku?

Wiek

Być może dla niektórych osób wiek może być nawet “dziwnym” wymogiem, który stawiany jest przez banki. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej jest to bardzo dobrze przemyślany krok. Wynika to z faktu, że kredyty statystycznie zawiera się na około 300 tysięcy złotych. To już odpowiednia kwota, dzięki której możemy kupić dom lub mieszkanie.

W przypadku takiego kredytu jego rata wyniesie około 1400 złotych miesięcznie, gdy zostanie on zaciągnięty na 30 lat. To okres, który z pewnością może szokować. Jednocześnie to jedyne logiczne rozwiązanie, które daje możliwość codziennego funkcjonowania.

Banki zazwyczaj biorą pod uwagę kredytobiorców którzy nie ukończyli 35 roku życia. To właśnie ten przedział wiekowy daje największą gwarancję banku, że będzie on w stanie jeszcze przed okresem starczym spłacić całe zadłużenie. Wtedy to można liczyć na regularną spłatę ze względu na możliwość podjęcia pracy oraz dobre zdrowie fizyczne.

Wkład własny

Wkład własny jest terminem, który wywołuje mieszane uczucia szczególnie u osób młodych. To zazwyczaj 20% kwoty całego kredytu, właśnie dlatego tak ważne jest oszczędzanie. warto wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku kredytu na 300 tysięcy złotych, wkład własny będzie wynosił 60 tysięcy złotych.

Są jednak banki, które oferują kredyty z 10% wkładem własnym. Kwota ta wówczas sięgnie wartość jedynie 30 tysięcy złotych, jednak zazwyczaj odbywa się to na zasadach III filaru oszczędności, czyli tych, które są zgromadzone na kontach IKZE lub  IKE. W przypadku, gdy chcemy uzyskać kredyt na budowę domu, za wkład własny możemy przyjąć również wszystkie koszty, które ponieśliśmy na rzecz kupna materiałów budowlanych. Musimy jednak posiadać wszystkie faktury oraz potwierdzenia transakcji.

Zazwyczaj jednak korzystniejszą formą jest kredyt z 20% wkładem własnym, ponieważ wtedy możemy zaoszczędzić nawet 70 tysięcy złotych na odsetkach, w przypadku kredytu na 400 tysięcy złotych z oprocentowaniem 3,81%.

Jak widać należy kontrolować wiele czynników nawet kilka miesięcy przed chęcią uzyskania kredytu. Najważniejszymi są jednak wkład własny oraz dobra wiarygodność kredytowa, która dla banku jest gwarancją, że jesteśmy w stanie całkowicie spłacać raty kredytu. Ważnym czynnikiem jest nadal jeszcze wiek.