Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Im wyższa zdolność kredytowa, tym większa szansa na uzyskanie kredytu lub pożyczki na korzystniejszych  warunkach. W tym artykule wyjaśnimy dokładniej, czym jest zdolność kredytowa oraz zaproponujemy kilka sposobów na jej podwyższenie.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to zdolność osoby lub instytucji do spłacenia pożyczki bądź kredytu. Instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową kredytobiorcy, aby określić, czy jest on w stanie spłacać zobowiązania w ustalonych terminach oraz czy ma wystarczającą płynność finansową na pokrycie miesięcznych rat kredytowych. Ocena zdolności kredytowej zwykle opiera się na podstawie analizy historii kredytowej, źródeł dochodu, wydatków, obecności innych zobowiązań finansowych oraz ilości oszczędności, czyli wkładu własnego, którym dysponuje osoba chcąca zaciągnąć kredyt. Niska zdolność kredytowa może skutkować odmową udzielenia pożyczki lub uzyskaniem mało korzystnych warunków jej spłaty. 

Jak podwyższyć swoją zdolność kredytową?

  • Regularnie spłacaj posiadane zobowiązania finansowe

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową jest sposób, w jaki potencjalny kredytobiorca spłaca swoje inne zobowiązania finansowe, takie jak wcześniejsze kredyty, pożyczki czy rachunki za media. Pod uwagę brana jest terminowość wywiązywania się z obowiązku płacenia oraz niezaleganie z ratami. Opóźnienia w regulowaniu płatności, bądź zaniedbywanie ich, może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową.

  • Monitoruj swoją historię kredytową

Historia kredytowa zawiera informacje o dotychczasowych pożyczkach, kredytach i innych zobowiązaniach finansowych. To, jak dobrze nimi zarządzasz, ma duże znaczenie. Regularne sprawdzanie swojej historii kredytowej pozwala na wczesne wykrycie popełnianych błędów i korekcję sposobu zarządzania finansami, tak by gdy pojawi się konieczność zaciągnięcia pożyczki, było to możliwe na jak najlepszych warunkach.

  • Unikaj nadmiernego zadłużenia

Nadmierne zadłużenie w oczywisty sposób negatywnie wpływa na zdolność kredytową. Osoba z dużym zadłużeniem traci na wiarygodności, w kontekście zdolności finansowych, a tym samym nie jest atrakcyjnym klientem dla instytucji bankowych, które udzielają pożyczek. Z tego powodu warto unikać nadmiernego zadłużenia i regularnie monitorować swoje wydatki oraz spłacać wszelkie zobowiązania finansowe.

  • Utrzymuj stałe źródło dochodu

Banki i instytucje finansowe często wymagają od kredytobiorców przedstawienia potwierdzenia stałego źródła dochodu. Jest tak, ponieważ stabilny i regularny przychód zwiększa prawdopodobieństwo terminowej spłaty kredytu. Źródłem stałego dochodu może być np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura czy renta. Nieposiadanie go znacząco obniża zdolność kredytową i może wiązać się z odmową świadczenia.

Typowo kobiece zawody – co to oznacza?

  • Posiadaj jak największy wkład własny

Wkład własny to kwota, jaką kredytobiorca wnosi do kredytu lub pożyczki. Im większy jest wkład własny, tym mniejsze ryzyko dla instytucji finansowej udzielającej kredytu lub pożyczki. Wobec tego zwiększenie swojego wkładu własnego, na przykład poprzez zaoszczędzenie większej sumy pieniędzy może podnieść zdolność kredytową.

  • Ograniczaj liczbę zapytań o kredyt

Każde zapytanie o pożyczkę zostaje odnotowane w historii kredytowej, a ich duża ilość może skutkować obniżeniem zdolności kredytowej. Z tego powodu warto powstrzymać się przed niepotrzebnym składaniem wniosków i ograniczyć się do zaciągania długów tylko, kiedy jest to konieczne.

  • Używaj karty kredytowej

Karty kredytowe to doskonały sposób na poprawienie swojej zdolności kredytowej. Regularne ich używanie oraz terminowe spłacanie rachunków pomaga w budowaniu pozytywnej historii kredytowej, co z kolei zwiększa zdolność kredytową. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest terminowe pokrywanie zobowiązań. W innym przypadku opóźnione bądź zaniechane spłaty mogą stać się podstawą do niskiej oceny zdolności kredytowej, co poskutkuje odmową na wniosek o udzielenie kredytu.

Podsumowując, zwiększenie swojej zdolności kredytowej wymaga odpowiedzialnego zarządzania swoimi zasobami finansowymi, co oznacza przede wszystkim regularne spłacanie długów na czas, posiadanie oszczędności oraz budowanie pozytywnej historii kredytowej. Warto pamiętać o tym, że każda instytucja finansowa ma swoje kryteria przyznawania kredytów i pożyczek, więc warunki w różnych placówkach mogą być inne.