Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić do udziału w czwartym Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Warszawie.

12/06/2018 - From 09:30 to 16:30
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa
Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić do udziału w czwartym Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Warszawie.
 
Czwarta edycja Forum odbędzie się w ramach obchodów 60 lat Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ma na celu przedstawienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz perspektyw oferowanych przez europejski program ramowy «Horizon 2020».
 
Kiedy ?  12 czerwca 2018 r. godz. 9:30 – 16:30
Gdzie ? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa
Język : wystąpienia w języku polskim i francuskim, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
 
 
Cele :
 
  • Promocja polsko-francuskiej współpracy w zakresie badań i innowacji
  • Obchody 60 lat istnienia Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
  • Zaakcentowanie możliwości oferowanych przez europejskie programy badawcze
 
Uczestnicy: naukowcy, francuscy i polscy operatorzy naukowi, działy R&D przedsiębiorstw, uczelniane biura współpracy z zagranicą, studenci
 
 
Rejestracja zgłoszeń na Forum jest już otwarta : kliknij tutaj!
 
 
Program
 
9:30-10:00 Rejestracja i powitanie uczestników 
Moderator : Joanna LORA (Ambasada Francji w Polsce)
 
10:00-11:00  Oficjalne otwarcie Forum 
Moderatorzy : Anna MAJDA (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Christophe PAOLI (Ambasada Francji w Polsce)
 
Słowo wstępne  
dr hab. Maciej DUSZCZYK - Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski
Min. Piotr DARDZIŃSKI - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pierre LEVY - Ambasador Francji w Polsce
Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i badań naukowych
Perspektywa francuska w kontekście inicjatywy stworzenia uniwersytetu europejskiego – Denis DESPREAUX, dyrektor sekcji Europa i zagranica ds. nauki, innowacji i szkolnictwa wyższego
Perspektywa polska w kontekście reformy Konstytucja dla Nauki – Bartłomiej BANASZAK, naczelnik wydziału analiz i strategii, MNiSW
Dyskusja
 
11:00-12:00 "Bilans i perspektywy współpracy polsko-francuskiej w obszarze nauki w latach 2013-2018" i program bilateralny PHC Polonium 
Moderatorzy : Agnieszka STEFANIAK-HRYCKO (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) i Dariusz ŁUKASZEWSKI (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) 
 
Wstęp : przykłady polsko-francuskich « success story » : prof. Paweł ZAJDEL (Uniwersytet Jagielloński) i Wojciech KNAP (Dyrektor naukowy CNRS)
Krótka prezentacja biografii naukowców
Świadectwo : czynniki sukcesu / napotkane trudności
 
Sesja plenarna z udziałem panelistów :
prof. Jerzy DUSZYŃSKI - Prezes Polskiej Akademii Nauk 
Przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
prof. Jan KRYSIŃSKI - Politechnika Łódzka, były rektor
Marcin MOŃKO - Europejska Rada ds. Badań Naukowych
Przedstawiciel Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Przedstawiciel Conférence des Présidents d'Universités (CPU)
 
12:00-13:00 Przerwa kawowa, sesja plakatowa PHC Polonium 
 
13:00-14:45 Debata "Człowiek i maszyna" : kompetencje jutra i etyka naukowa jako wyzwania w przyszłości 
Moderator : Nicolas MASLOWSKI (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW)
2 panele dyskusyjne :
 
« Wyzwania etyczne praktyk naukowych wobec środowiska »
Pierre-Henri DUEE - Przewodniczący sekcji technicznej francuskiej Krajowej Komisji Konsultacyjnej ds. Etyki i sprawozdawca opinii nr 125 Komisji « Bioróżnorodność i zdrowie : nowe relacje ludzkości z istotami żywymi? »
dr Dominika DZWONKOWSKA - Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, interesuje się ekofilozofią i etyką środowiska
« Normy etyczne a transhumanizm »
prof. Sylvie ALLOUCHE - Université Catholique de Lyon 
dr hab. inż. Grzegorz J. NALEPA - Uniwersytet Jagielloński (Instytut Filozofii), AGH, interesuje się sztuczną inteligencją, w tym inżynierią wiedzy i metodami symbolicznej reprezentacji wiedzy 
 
14:45-15:00 Podsumowanie Forum
 
15:00-16:30 Lunch 
 
 
 
 
*****
 
 
L’Ambassade de France en Pologne, l’Institut français de Pologne et le ministère polonais de la Science et de l’Enseignement supérieur (MNiSW) ont le plaisir de vous inviter à participer au 4ème  Forum franco-polonais de la recherche et de l’innovation le 12 juin 2018 à Varsovie.
 
 
Cette 4ème édition s’inscrit dans le cadre du 60ème anniversaire du centre de civilisation française et d’études francophones et vise plus généralement à mettre en valeur les coopérations franco-polonaises en matière de recherche et d’innovation et les opportunités offertes par le programme cadre européen « Horizon 2020 ».
 
 
 
Les inscriptions pour le forum sont ouvertes: cliquez ici !
 
 
 

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności