Dzień: 2023-05-31

Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat?

Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat?

Wolontariat to dobrowolna, bezinteresowna działalność na rzecz drugiego człowieka, grupy ludzi lub nawet samej idei. Jest to szlachetne postępowanie, które zyskuje coraz większe uznanie i popularność na całym świecie. Podejmowanie się wolontariatu jest element społecznej odpowiedzialności i ma niesamowitą siłę.  Oferuje nie tylko korzyści dla całej społeczności, ale także dla samego wolontariusza. W tym artykule…