Zespół

Zarząd, dyrekcja oraz pracownicy Ośrodka Alliance Française we Wrocławiu

Zarząd

Prezes: Anna Karp

Wiceprezes: Krystian Konkol

Wiceprezes:  Jolanta Kalinowska

Sekretarz: Bogusław Panek

Skarbnik: Dorota Dembkowska

Dyrekcja

Dyrektor Grażyna Sojka

Sekretariat

Dominika Gomułka

Irena Heuser

Bibliotekarz

Anna Sapiejka

Lektorzy

Bazan Małgorzata

Charroux Guillaume

Demkowicz Maria

Glinicka Agnieszka

Kepinski Richard

Kieś Ewa

Malanowska Bogna

Natkaniec Anna

Ouidir Lilia

Pardon Laurent

Pilecka Elżbieta

Sojka Grażyna

Sudoł –Sadowska Halina

Tricoire Silvere

Warmuz Ewa

Wróbel Joanna

 

Ochrona prywatności