Zespół

Zarząd, dyrekcja oraz pracownicy Ośrodka Alliance Française we Wrocławiu

Zarząd

Prezes: Krystian Konkol

Wiceprezes: Anna Karp

Wiceprezes: Elise Paret

Sekretarz: Jolanta Kalinowska

Skarbnik: Henryk Geringer de Oedenberg

Dyrekcja

Dyrektor Grażyna Sojka

Sekretariat

Dominika Karwowska

Irena Heuser

Bibliotekarz

Marzena Matuszczak

Lektorzy

Bazan Małgorzata

Charroux Guillaume

Silvere Tricoire

Demkowicz Maria

Glinicka Agnieszka

Kepinski Richard

Kieś Ewa

Malanowska Bogna

Natkaniec Anna

Ouidir Lilia

Pardon Laurent

Pilecka Elżbieta

Reszka Aleksandra

Sojka Grażyna

Sudoł –Sadowska Halina

Warmuz Ewa

Wiater Aleksander

Wróbel Joanna

 

Ochrona prywatności