Zapisy na egzaminy DELF/DALF

DELF B1/B2 i DALF C1/C2

Vous devez certifier votre niveau en français? Inscrivez-vous à l'examen DELF/DALF (tél. 71 344 22 72 ou sekretariat@alliance.wroclaw.pl). La prochaine session aura lieu du 11 au 15 février 2019.
Sekretariat AF prowadzi zapisy na egzaminy DELF/DALF. Przyszła sesja egzaminacyjna odbędzie się od 11 do 15 lutego 2019. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego 71 344 22 72 lub mailowego:
sekretariat@alliance.wroclaw.pl
 
 
 

Oferujemy  kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF - Préparation aux examens DELF/DALF, podczas których przybliżymy Państwu formę egzaminu i pomożemy opanować cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemną.

 

Proponujemy następujące grupy: plan zajęć

 

Ochrona prywatności