B 1.2

Kompetencje jakie uczeń nabywa na poziomie B1.

Słuchanie/rozumienie

Rozumiem dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążam za skomplikowanymi wywodami, pod warunkiem, że temat jest mi stosunkowo bliski. Rozumiem większość programów telewizyjnych dotyczących spraw bieżących i wiadomości.  Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.
Mogę śledzić ożywioną rozmowę między osobami francuskojęzycznymi.

Czytanie/ rozumienie

Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których autorzy przyjmują określone stanowiska i punkt widzenia. Rozumiem współczesny tekst literacki napisany prozą. Czytam z dużą dozą niezależności, dostosowując tryb i szybkość lektury do różnych tekstów i korzystając z odpowiednich źródeł. Mam duży zasób słownictwa, ale mam trudności ze zrozumieniem niezbyt często używanych wyrażeń.

Uczestniczenie w rozmowie

Komunikuję się z pewnym stopniem płynności i spontaniczności, co umożliwia normalną rozmowę z Frankofonem. Biorę czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, wyrażam swoje opinie.  Mogę zabrać głos, potrafię też wejść w słowo. Mogę się przeciwstawić, zaangażować, zachęcać, mówić o swoich celach i zamiarach.

Ustne wypowiadanie się

Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać zalety i wady różnych możliwości. Umiem wyrazić siebie, przeprowadzić wywiad, zadać pytania. Mogę mówić o przyszłości, postawić hipotezy, zakazać czegoś, wyrazić wątpliwości i pewność,  usytuować wydarzenia w przeszłości, rozwiązać problem przez telefon, negocjować.

Pisanie

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na różne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za lub przeciw danej tezie. Potrafię pisać listy, podkreślając sens, który nadaję danym wydarzeniom i doświadczeniom. Potrafię złożyć oficjalną skargę. Umiem napisać e-mail. Potrafię napisać sprawozdanie ze stażu.

 

Ochrona prywatności