A2.2 - B1

Kompetencje jakie uczeń nabywa na poziomie A2/B1.

B1

Rozumienie : słuchanie

Rozumiem myśli przewodnie, jeśli język w jego standardowej odmianie jest jasny, a wypowiedź dotyczy znanych mi tematów, dotyczących czasu wolnego (rozumiem kogoś, kto wyraża swoją opinię w programie telewizyjnym, informacje radiowe, wymianę zdań w programie radiowym, piosenki, rozumiem kogoś, kto mówi o niezwykłej przygodzie, rozumiem streszczenie filmu) i pracy (rozumiem kogoś, kto mówi o życiowych wyborach, jak również statystyki dotyczące zawodów).

Rozumiem myśl przewodnią wielu programów radiowych i telewizyjnych, dotyczących spraw bieżących lub spraw interesujących dla mnie ze względów osobistych lub zawodowych, jeśli informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie (rozumiem kogoś, kto opowiada o swojej reakcji na film, opowiada o swoich zobowiązaniach, który mówi o niezwykłej przygodzie, który przedstawia streszczenie filmu, który opowiada o sytuacji hipotetycznej, żali się, opowiada o swoich uczuciach do kogoś).

 

Rozumienie / czytanie

Rozumiem teksty pisane w języku potocznym (tytuły prasowe, krótkie notki, prezentacje filmu lub książki, artykuły, główne informacje przedstawione w artykułach, streszczenie filmu) lub dotyczące mojej pracy (rozumiem kogoś, kto opisuje konsekwencje danego wydarzenia,  rozumiem dane statystyczne).

Potrafię zrozumieć opis wydarzeń, uczuć i pragnień zawarty w prywatnej korespondencji.

 

Uczestniczenie w rozmowie

Potrafię sobie poradzić w większości sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.

Potrafię bez przygotowania  wypowiadać się na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy z życia codziennego, np. rekreacja, podróże i bieżące wydarzenia (wyrażanie opinii na temat filmu lub mediów, uzasadnianie wyboru lektury, opowiadanie doświadczeń z przeszłości).

 

Ustne wypowiadanie się

Potrafię w prosty sposób opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, życzenia, nadzieje i ambicje (opisywać sukcesy życiowe, doświadczenia z przeszłości).

Potrafię krótko uzasadnić bądź wyjaśnić swoje opinie i plany (uzasadnić wybór lektury, zaprezentować projekt).

Potrafię opowiedzieć krótką historię, książkę czy film (opowiedzieć o niezwykłym wydarzeniu, opowiedzieć historię z książki/filmu) i wyrazić pozytywne i negatywne reakcje.

 

Pisanie

Potrafię pisać proste teksty poruszające tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań (przygotowanie prezentacji na temat danego filmu, napisanie recenzji na forum dyskusyjnym, zredagowanie biografii: prezentacja danej osoby i jej dokonań).

Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia (umiem opowiadać o sukcesach w swoim życiu, żalić się, wyrażać uczucia w związku z jakimś wydarzeniem, odnieść się do czyichś słów, uzasadnić uczucia lub punkt widzenia).

Ochrona prywatności