A2

Kompetencje jakie uczeń nabywa na poziomie A2.

Słuchanie / rozumienie

Rozumiem wyrażenia i najczęściej używane słowa, blisko związane ze mną (np. ja, moje nawyki, moja rodzina, moi przyjaciele, mój gust, zakupy, najbliższe otoczenie, sklep, jedzenie, rozrywki, mieszkanie, rekreacja, restauracje). Rozumiem często używane wyrażenia związane z najważniejszymi dziedzinami życia.
Rozumiem sens ogłoszeń (zaproszenia, broszury, informacje turystyczne) oraz proste i jasne komunikaty. Rozumiem komentarz na temat żywności, osobę, która robi zakupy związane z jedzeniem, która pyta o coś w sklepie, osobę, która dokonuje rezerwacji, która zamawia posiłek, rozumiem historię opowiedzianą w radiu, recenzję spektaklu, opis przeszłości, rozumiem informacje na temat mieszkań.
 

Czytanie / rozumienie

Czytam bardzo proste i krótkie teksty. Mogę znaleźć odpowiednie informacje w tekstach dotyczących życia codziennego jak ogłoszenia, plakaty lub katalogi, reklamy, prospekty, menu i harmonogramy. Potrafię przeczytać i zrozumieć menu, stronę katalogu, ogłoszenie o spektaklu, opowieść z wakacji, umowę na wynajem, ogłoszenia o nieruchomościach i potrafię zrozumieć proste i krótkie listy. Rozumiem prosty list urzędowy. Umiem porównywać teksty. Mogę przeczytać tekst literacki, zrozumieć jego ogólny sens, zrozumieć prosty wiersz.
 

Uczestniczenie w rozmowie

Potrafię porozumieć się w prostych i rutynowych sprawach wymagających tylko prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię włączyć się do wymiany zdań, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, alby śledzić rozmowę.
Mogę odpowiadać na pytania i reagować na proste wypowiedzi.
 

Ustne wypowiadanie się

Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, aby opisać w prosty sposób moją rodzinę, innych ludzi, moje warunki życia, moje wykształcenie, moją obecną i minioną karierę. Mówię o moim guście, stylu życia, spędzaniu wolnego czasu, potrzebach, wspomnieniach, uczuciach, codziennych czynnościach. Mogę rozmawiać o jedzeniu, moich nawykach żywieniowych, moim hobby, ulubionych ubraniach. Potrafię wyrazić moje uznanie dla spektaklu, restauracji, mogę mówić o moim mieszkaniu, o zaletach i wadach domu, potrafię rozmawiać o moich wspomnieniach z dzieciństwa, moim mieście i kraju.
 

Pisanie

Potrafię pisać proste notatki lub krótkie wiadomości. Potrafię napisać bardzo prosty list, np. podziękowanie.
Potrafię napisać zaproszenie. Potrafię coś opisać: wygląd, przedmiot  i jego właściwości, ubranie, restaurację w mieście, opisać atmosferę, jedzenie, personel, cenę, potrafię opisać mieszkanie : pokoje, wyposażenie. Potrafię napisać ogłoszenie o nieruchomościach, list z reklamacją do właściciela. Mogę opisać miasto mojego dzieciństwa.
Używam prostych struktur poprawnie, ale popełniam często podstawowe błędy.

 

Ochrona prywatności