Kursy specjalistyczne

Français des affaires, Préparation au BAC, Préparation aux examens DELF/DALF

Podążając za potrzebami naszych klientów/studentów oferujemy kursy francuskiego języka specjalistycznego – Le français des affaires.

Kurs Le français des affaires pozwala opanować narzędzia komunikowania w języku francuskim w dziedzinie ekonomii, prawa i polityki. Proponujemy zajęcia :
• standardowe wg wybranej metody specjalistycznej
• na specjalne zlecenie, realizujące konkretny cel językowy
• przygotowujące do egzaminów CCIP (Paryskiej Izby Handlowej)

Prowadzimy również kursy przygotowujące do matury - Préparation au BAC.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich pragnących przygotować się do egzaminu maturalnego z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się ze strukturą egzaminu, poznają i przećwiczą wszystkie formy ćwiczeń maturalnych co równiez pomoże uzupełnić braki w słownictwie oraz gramatyce.

 

Oferujemy także kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF - Préparation aux examens DELF/DALF, podczas których przybliżymy Państwu formę egzaminu i pomożemy opanować cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemną.

 

Ochrona prywatności