Kursy dla młodziezy

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej, z wykorzystaniem tablicy TBI, metody Adosphère.

Podczas zajęć młodzież poznaje jezyk i cywilizację francuską. Zagadnienia poruszane na zajęciach ułatwią uczniom naukę innych przedmiotów szkolnych w języku francuskim w kolejnych etapach edukacji. Dodatkowo wykorzystanie tablic interaktywnych uatrakcyjnia naukę języka, co motywuje ucznia do poszerzenia słownictwa.

Ochrona prywatności