Kursy dla dzieci początkujących

Kursy dla początkujących z wykorzystaniem tablicy TBI i innych dokumentów oraz gier edukacyjnych.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z nazwami : dni tygodnia, miesięcy, części ciała, zwierząt i odmianą podstawowych czasowników. 

Ochrona prywatności