Kursy dla dzieci i młodzieży

Kursy dla młodziezy

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej, z wykorzystaniem tablicy TBI, metody Adosphère.

Kursy dla dzieci początkujących

Kursy dla początkujących z wykorzystaniem tablicy TBI i innych dokumentów oraz gier edukacyjnych.

Ochrona prywatności