Kursy przygotowujące do egzaminów

DELF B1/B2 i DALF C1/C2

 

Oferujemy  kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF - Préparation aux examens DELF/DALF, podczas których przybliżymy Państwu formę egzaminu i pomożemy opanować cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemną.

 

Proponujemy następujące grupy: plan zajęć

 

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności