Kurs przygotowujący do egzaminów DELF/DALF

Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF - Préparation aux examens DELF/DALF

Egzaminy DELF/DALF w Alliance Francaise we Wrocławiu

Oferujemy  kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF - Préparation aux examens DELF/DALF, podczas których przybliżymy Państwu formę egzaminu i pomożemy opanować cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemną.

 

Proponujemy następujące grupy: plan zajęć

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności