Egzaminy DELF/DALF

Egzaminy DELF/DALF w Alliance Française we Wrocławiu

Czym są dyplomy DELF i DALF?

 

DELF : Diplôme d’études en langue française (A1, A2, B1, B2)
DALF : Diplôme approfondi en langue française (C1, C2)

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Są one uznawane na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. Dyplomy DELF i DALF są ważne bezterminowo.

Więcej informacji na stronie CIEP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Certyfikaty odpowiadają sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, od A1 do C2. Każdy z egzaminów można zdawać odrębnie, ponieważ każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

 • DELF Tout Public - egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.
   
 • DELF Junior - egzamin jest skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest bliższa zainteresowaniom młodych ludzi.
   
 • DELF Prim - egzamin na poziomie A1, A1.1, A2 przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

 

Który egzamin wybrać?

 

Twój poziom francuskiego jest podstawowy – odpowiedni będzie DELF A1 albo DELF A2

 

A1: potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.

A2: potrafisz porozumieć się w sytuacjach życia codziennego, znasz formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze codziennym.

 

Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany – spróbuj swoich sił w DELF B1 albo DELF B2

 

B1: potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.

B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.

Twój poziom francuskiego jest zaawansowany -  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2

 

C1: Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.

C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

 

Z czego składa się egzamin?

 

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:

 1. rozumienie ze słuchu,
 2. wypowiedź ustna,
 3. rozumienie tekstu pisanego,
 4. wypowiedź pisemna.

 

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

 

czas trwania
egzaminu

nazwa
jednostki

poziom biegłości językowej

3 h 30

DALF C2

Sprawny użytkownik języka

4 h 00

DALF C1

2 h 30

DELF B2

Samodzielny użytkownik języka

1 h 45

DELF B1

1 h 40

DELF A2

Użytkownik znający język
na poziomie podstawowym

1 h 20

DELF A1

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności