Harmonogram i Cennik

Egzaminy DELF/DALF - dwie sesje w roku: luty / czerwiec

Terminy egzaminów DELF/DALF 2018 

 

sesja zimowa

zapisy

sesja letnia

zapisy

cena

 

DELF/DALF Tous publics

 

A1

05.02.2018

 

 

do 15 stycznia

18.06.2018

 

 

do 4 maja

170 zł

A2

230 zł

B1

    06.02.2018

19.06.2018

320 zł

B2

    07.02.2018

20.06.2018

410 zł

C1

    08.02.2018

21.06.2018

490 zł

C2

   09.02.2018

22.06.2018

520 zł

 

DELF Junior/

Scolaire

 

A1

3.03.2018

do 2 lutego

9.06.2018

do 4 maja

170 zł

A2

230 zł

B1

290 zł

B2

360 zł

 

DELF Prim

 

 

A1

29.05.2018

do 9 kwietnia

170 zł

A1.1

A2

230 zł

 

DELF Pro

    
         

    A1
 

     19.04.2018   do 11 kwietnia

170 zł

    A2
 

 

230 zł

    B1
 

  20.04.2018

320 zł

    B2
 

 

410 zł

 

- Wyniki DELF / DALF zostaną opublikowane w terminie miesięcznym od daty egzaminu pisemnego.

- Dyplomy DELF / DALF zostną przesłane do ośrodka egzaminacyjnego w terminie od 3 do 4 miesięcy od daty ostatniego egzaminu.

- Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom (praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapisy na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilne będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1 włącznie).

 

Tryb postępowania:

1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.

2. Kierownik rozpatruje wniosek:

a) W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

b) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosek zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

Egzaminy DELF/DALF w Alliance Francaise we Wrocławiu

Ochrona prywatności