Harmonogram i Cennik

Egzaminy DELF/DALF - dwie sesje w roku: luty / czerwiec

Terminy egzaminów DELF/DALF 2018 

 

sesja zimowa

zapisy

sesja letnia

zapisy

cena

 

DELF/DALF Tous publics

 

A1

11.02.2019

 

 

do 20 stycznia

10.06.2018

 

 

do 13 maja

180 zł

A2

240 zł

B1

    12.02.2019

11.06.2019

330 zł

B2

    13.02.2019

12.06.2019

410 zł

C1

    14.02.2019

13.06.2019

500 zł

C2

   15.02.2019

14.06.2019

530 zł

 

DELF Junior/

Scolaire

 

A1

2.03.2019

do 20 stycznia

1.06.2019

do 6 maja

180 zł

A2

240 zł

B1

310 zł

B2

380 zł

DELF Prim

 

A1.1
 

    28.05.2019 do 9 kwietnia 170 zł

A1
 

180 zł

A2
 

240 zł

 

- Wyniki DELF / DALF zostaną opublikowane w terminie miesięcznym od daty egzaminu pisemnego.

- Dyplomy DELF / DALF zostną przesłane do ośrodka egzaminacyjnego w terminie od 3 do 4 miesięcy od daty ostatniego egzaminu.

- Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom (praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapisy na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilne będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1 włącznie).

 

Tryb postępowania:

1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.

2. Kierownik rozpatruje wniosek:

a) W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

b) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosek zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

Egzaminy DELF/DALF w Alliance Francaise we Wrocławiu

Ochrona prywatności