Harmonogram i Cennik

Egzaminy DELF/DALF - dwie sesje w roku: luty / czerwiec

Terminy egzaminów DELF/DALF 2018 

 

sesja zimowa

zapisy

sesja letnia

zapisy

cena

 

DELF/DALF Tous publics

 

A1

03.02.2020

 

 

do 20 stycznia

15.06.2020

 

 

do 13 maja

190

A2

250

B1

    04.02.2020

16.06.2020

330 zł

B2

    05.02.2020

17.06.2020

410 zł

C1

    06.02.2020

18.06.2020

520 zł

C2

   07.02.2020

19.06.2020

550 zł

 

DELF Junior/

Scolaire

 

A1

07.03.2020

do 20 stycznia

06.06.2020

do 6 maja

190 zł

A2

250 zł

B1

330 zł

B2

410 zł

DELF Prim

 

A1.1
 

    26.05.2020 do 9 kwietnia 180 zł

A1
 

190 zł

A2
 

250 zł

 

- Wyniki DELF / DALF zostaną opublikowane w terminie miesięcznym od daty egzaminu pisemnego.

- Dyplomy DELF / DALF zostną przesłane do ośrodka egzaminacyjnego w terminie od 3 do 4 miesięcy od daty ostatniego egzaminu.

- Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom (praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapisy na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilne będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1 włącznie).

 

Tryb postępowania:

1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.

2. Kierownik rozpatruje wniosek:

a) W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

b) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosek zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

Egzaminy DELF/DALF w Alliance Francaise we Wrocławiu

Ochrona prywatności