Harmonogram i Cennik

Egzaminy DELF/DALF - dwie sesje w roku: luty / czerwiec

Terminy egzaminów DELF/DALF 2018 

 

sesja zimowa

zapisy

sesja letnia

zapisy

cena

 

DELF/DALF Tous publics

 

A1

05.02.2018

 

 

do 15 stycznia

18.06.2018

 

 

do 26 maja

170 zł

A2

230 zł

B1

    06.02.2018

19.06.2018

320 zł

B2

    07.02.2018

20.06.2018

410 zł

C1

    08.02.2018

21.06.2018

490 zł

C2

   09.02.2018

22.06.2018

520 zł

 

DELF Junior/

Scolaire

 

A1

3.03.2018

do 2 lutego

9.06.2018

do 9 maja

170 zł

A2

230 zł

B1

290 zł

B2

360 zł

 

DELF Prim

 

 

A1

29.05.2018

do 9 kwietnia

170 zł

A1.1

A2

230 zł

 

DELF Pro

    
         

    A1
 

     19.04.2018   do 11 kwietnia

170 zł

    A2
 

 

230 zł

    B1
 

  20.04.2018

320 zł

    B2
 

 

410 zł

 

- Wyniki DELF / DALF zostaną opublikowane w terminie miesięcznym od daty egzaminu pisemnego.

- Dyplomy DELF / DALF zostną przesłane do ośrodka egzaminacyjnego w terminie od 3 do 4 miesięcy od daty ostatniego egzaminu.

- Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom (praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapisy na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilne będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1 włącznie).

 

Tryb postępowania:

1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.

2. Kierownik rozpatruje wniosek:

a) W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

b) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosek zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

Egzaminy DELF/DALF w Alliance Francaise we Wrocławiu

Ochrona prywatności