Studia EUROPA MASTER

01 Maj 2019
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji zapraszają na studia EUROPA MASTER. Jest to unikatowy program bezpłatnych studiów europejskich umożliwiający uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja) i Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Studia odbywają się w Opolu, Dijon i Moguncji. Pierwszy semestr rozpoczyna się w październiku 2019.
 
Studia EUROPA MASTER trwają 4 semestry. W momencie aplikowania kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 i językiem francuskim na poziomie B1, co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zajęcia prowadzone są dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Francji i Niemiec.
 
Studia są bezpłatne. Rekrutacja trwa do 15 maja. Więcej szczegółów na temat procedury rekrutacyjnej: http://politologia.uni.opole.pl/europa-master-en/
 
Osoby do kontaktu:
Dr Joanna Kulska:
jkulska@uni.opole.pl
Dr Barbara Curyło: bcurylo@uni.opole.pl

Pièce(s) jointe(s)

Ochrona prywatności