Wieczór galowy i recital fortepianowy w wykonaniu Piotra Alexewicza

21.03 sobota / samedi 18:00 Wieczór galowy i recital fortepianowy w wykonaniu Piotra Alexewicza / Soirée Gala et récital de piano de Piotr Alexewicz, Uniwersytet Wrocławski, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1 (wstęp wolny/entrée libre)

21/03/2020 - 18:00
Uniwersytet Wrocławski, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1
Piotr Alexewicz urodził się w 2000 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w PSM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Od szeregu lat kształci się w OSM II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. AM dr hab. Pawła Zawadzkiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych pedagogów pianistów: Dang Thai Sona, Pavla Gililova, Arie Vardiego, Jacquesa Rouvier, Joanny Ławrynowicz-Just, Viery Nosiny, Dmitrija Alexeeva i Mikhaila Voskresensky’ego. Jest laureatem kilkunastu konkursów pianistycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Do jego najważniejszych osiągnięć artystycznych należą: I nagroda oraz nagroda specjalna European Piano Teachers Association Poland na VIII Konkursie Pianistycznym Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia w Krakowie (2015), II nagroda na Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti w Bukareszcie (2016), Grand Prix, nagroda MUSIDECO i nagroda publiczności na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Ville de Gagny w Paryżu (2017), I nagroda oraz nagroda za najlepsze wykonanie koncertu na 48. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (2017), nagroda „Złoty Parnas 2018” na XIII Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Pianista od najmłodszych lat koncertuje w kraju i za granicą. W wieku 15 lat wykonał Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina w ramach obchodów 70-lecia Orkiestry Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W latach 2018/2019 zadebiutował na międzynarodowych festiwalach: „Chopin i Jego Europa” w Warszawie, 73. Międzynarodowym Festiwalu w Dusznikach Zdroju, Gdańskim Festiwalu Muzycznym, 36. Festival Chopin à Paris „Hommage à Clara Schumann”. Pianista wystąpił ponadto podczas rozdania prestiżowych nagród International Classical Music Awards - NOSPR w Katowicach, na Académie de Musique Riviera w Szwajcarii, w Théâtre Municipial André Malraux w Paryżu. Piotr Alexewicz jest stypendystą programu „Młoda Polska”, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Wrocławia. W sierpniu 2019 ukazała się jego debiutancka płyta, wydana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie z utworami: Liszta, Beethovena, Chopina oraz Ravela W listopadzie 2019 roku zrealizuje nagranie utworów orkiestrowych Chopina z Sinfonia Varsovia pod batutą Howarda Shelleya.
 
Piotr Alexewicz est né en 2000. Il a commencé ses études de musique à l’Ecole de musique du Ier cycle de Grażyna Bacewicz à Wroclaw. Ensuite, il a continué à l’Ecole de musique du 2e cycle de Karol Szymanowski à Wrocław sous la direction de Paweł Zawadzki. Il a participé à des master classes animées par des éducateurs pianistes remarquables : Dang Thai Son, Pavel Gililov, Arie Vardi, Jacques Rouvier, Joanna Ławrynowicz-Just, Viera Nosina, Dmitry Alexeev et Mikhail Voskresensky. Il est lauréat de plusieurs concours de piano nationaux et internationaux. Ses principales réalisations artistiques comprennent : le premier prix et le prix spécial de l’European Piano Teachers Association Poland au 8e concours de piano pour les élèves des écoles de musique de deuxième cycle à Cracovie (2015), le deuxième prix du concours de musique Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti à Bucarest (2016), le Grand prix, le
Prix MUSIDECO et le prix du public au 3e Concours international de piano de la Ville de Gagny à Paris (2017), le 1er prix et prix de la meilleure interprétation de concert au 48e Concours national de piano de Pologne Frédéric Chopin à Gdańsk (2017), le prix « Złoty Parnas 2018 » au 13e Forum international de piano « Bieszczady bez granic » à Sanok. Depuis son plus jeune âge, le pianiste donne des concerts en Pologne et à l'étranger. À l'âge de 15 ans, il a interprété le Concerto pour piano en fa mineur de Frédéric Chopin dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'orchestre symphonique du Forum national de la musique à Wrocław. Dans les années 2018/2019, il a fait ses débuts aux festivals internationaux : « Chopin et son Europe » à Varsovie, au 73e Festival international de Duszniki Zdrój, au Festival de musique de Gdańsk, au 36e Festival Chopin à Paris « Hommage à Clara Schumann ». Le pianiste s'est également produit à la cérémonie de remise des prix International Classical Music Awards - NOSPR de Katowice, à l'Académie de Musique Riviera en Suisse, au Théâtre Municipal André Malraux à Paris. Piotr Alexewicz est boursier du programme « Młoda Polska » (Jeune Pologne) financé par le Ministère de la culture et du patrimoine national et par le Maire de Wrocław. En août 2019, son premier album est publié par l'Institut Frédéric Chopin de Varsovie avec des oeuvres de Liszt, Beethoven, Chopin et Ravel et, en novembre 2019, il enregistrera les oeuvres pour orchestre de Chopin avec Sinfonia Varsovia sous la direction de Howard Shelley.

Ajouter un commentaire

Mentions légales