Egzaminy DELF/DALF

Egzaminy na certyfikaty DELF/DALF - Informacje, terminy

Aby dokonać zapisu, należy wypełnić formularz zgloszeniowy na egzamin DELF/DALF (znajdujący się wśród załączników)  oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF bądź przesłać mailowo na adres: alliance.szczecin@gmail.com

 

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Stowarzyszenia Alliance Francaise w Szczecinie 

Alior Bank 56 2490 0005 0000 4520 3125 5321
 

Alliance Française w Szczecinie jest centrum egzaminacyjnym dla certyfikatów DELF (wszystkie egzaminy), a dla DALF - tylko dla certyfikatu C1.

Najbliższym centrum egzaminacyjnym dla DALF  - C2  jest Dom Bretanii w Poznaniu.

Z powodu pandemii COVID-19 sesja egzaminacyjna z czerwca br. została przeniesiona na jesień: październik i listopad.

Na egzaminy DELF JUNIOR można się u nas zapisać - do wtorku  03 listopada!
Na egzaminy certyfikatów DELF TP, DELF PRO i  DALF można się u nas zapisać - do wtorku 6 października!

Terminy zapisów i egzaminów w najbliższych sesjach Delf Junior, Delf TP, Delf PRO i DALF w tabeli poniżej.

 Type de sessions


Scolaire

 


TP2


PRO


Prim


 

Junior

 


Centres concernés


Torun / Katowice / Gdansk  concerne seulement les candidats n’ayant pas pu passer les oraux en mars


Centres qui seront en mesure d’organiser la session dans le strict respect des règles sanitaires

 


Centres qui seront en mesure d’organiser la session dans le strict respect des règles sanitaires

 


Centres qui seront en mesure d’organiser la session dans le strict respect des règles sanitaires

 


 

Centres qui seront en mesure d’organiser la session dans le strict respect des règles sanitaires

 


Session


2020-03-SJ


2020-10-T


2020-10-PRO


2020-11-E


 

2020-11-J


Epreuve

collective


-


A1et A2 19/10

B1 20/10

B2  21/10

C122/10

C2 23/10


A1et A2 19/10

B1 20/10

B2 21/10

 


A1.1, A1 et A204/11


A116/11

A217/11

B1 18/11

B2 19/11

 


Epreuve

individuelle


Du 21 au 26 septembre


Du 19/10 au 24/10


Du 19/10 au 24/10


Du 02/11 au 07/11


Du 16/11 au 21/11


Inscriptions


-


Précisions à venir sur ouverture des inscriptions

Fin des inscriptions : 06/10


Précisions à venir sur ouverture des inscriptions 

Fin des inscriptions : 06/10


Précisions à venir sur ouverture des inscriptions

Fin des inscriptions : 09/10


Précisions à venir sur ouverture des inscriptions

Fin des inscriptions : 03/11

{C}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego.
 
Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów.
 
Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających następujące kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna.
 
DELF - Diplôme d'Etude en Langue Française :
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2.
 
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française :
DALF C1, DALF C2.
 

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku:

DELF Tout Public i DELF Pro - egzaminy przeznaczone dla osób dorosłych.
 
DELF Junior - egzamin skierowany do młodzieży szkolnej - szkoły podstawowej powyżej 12 lat i licealnej. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest inna, przeznaczona dla osób młodych.
 
DELF Prim - egzamin na poziomie A1, A1.1, A2 przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
 
Który egzamin wybrać?
Twój poziom francuskiego jest podstawowy – odpowiedni będzie DELF A1 albo DELF A2
 
 
 
A1: potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.
 
A2: potrafisz porozumieć się w sytuacjach życia codziennego, znasz formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze codziennym.
Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany – spróbuj swoich sił w DELF B1 albo DELF B2
 
 
 
B1: potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.
 
B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.
Twój poziom francuskiego jest zaawansowany -  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2
 
 
 
C1: Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.
 
C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

 

Pièce jointe

Ochrona prywatności