Egzaminy DELF/DALF

Informacje o egzaminach DELF/DALF

Aby dokonać zapisu, należy wypełnić formularz zgloszeniowy (znajdujący się w załącznikach) na egzamin DELF/DALF oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF bądź przesyłać mailowo na adres: alliance.szczecin@gmail.com

 

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Stowarzyszenia Alliance Francaise w Szczecinie 

Alior Bank 56 2490 0005 0000 4520 3125 5321
 
 
Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego.
 
 
 
Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów.
 
 
 
Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających następujące kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna.
 
 
DELF - Diplôme d'Etude en Langue Française :
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2.
 
 
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française :
DALF C1, DALF C2.
 
Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku:
 
DELF Tout Public - egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.
 
DELF Junior - egzamin skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest inna, przeznaczona dla osób młodych.
 
DELF Prim - egzamin na poziomie A1, A1.1, A2 przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
 
Który egzamin wybrać?
Twój poziom francuskiego jest podstawowy – odpowiedni będzie DELF A1 albo DELF A2
 
 
 
A1: potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.
 
A2: potrafisz porozumieć się w sytuacjach życia codziennego, znasz formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze codziennym.
Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany – spróbuj swoich sił w DELF B1 albo DELF B2
 
 
 
B1: potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.
 
B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.
Twój poziom francuskiego jest zaawansowany -  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2
 
 
 
C1: Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.
 
C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

 

Pièce jointe

Ochrona prywatności