Egzaminy DELF/DALF

Egzaminy na certyfikaty DELF/DALF - Informacje, terminy

Aby dokonać zapisu, należy wypełnić formularz zgloszeniowy na egzamin DELF/DALF (znajdujący się wśród załączników)  oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF bądź przesłać mailowo na adres: alliance.szczecin@gmail.com

 

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Stowarzyszenia Alliance Francaise w Szczecinie 

Alior Bank 56 2490 0005 0000 4520 3125 5321
 

Alliance Française w Szczecinie jest centrum egzaminacyjnym dla certyfikatów DELF (wszystkie egzaminy), a dla DALF - tylko dla certyfikatu C1.

Najbliższym centrum egzaminacyjnym dla DALF  - C2  jest Dom Bretanii w Poznaniu.

 

Terminy zapisów i egzaminów w najbliższych sesjach Delf Junior,  Delf TP, Delf Pro i DALF w tabeli poniżej.

Rodzaj sesji

TP 1

Scolaire

Junior 1

Prim

Scolaire

Junior 2

TP 2

 

PRO

Sesja

2020-02-T

2020-03-SJ

2020-05-E

2020-06-SJ

2020-06-T

2020-06-PRO

Część egzaminacyjna wspólna

A1A2: P 03/02       

B1 : Wt 04/02

B2 : Śr 05/02

C1 : Cz 06/02

C2 : Pi 07/02

A1 à B2

S 07/03

A1.1+A1+A2

Wt 26/05

A1 à B2

S  06/06

A1A2: P 15/06       

B1 : Wt 16/06

B2 : Śr 17/06

C1 : Cz 18/06

C2 : Pi 19/06

A1+A2: Pon. 15/06       

B1 : Wt 16/06

B2 : Śr17/06

Część egzaminacyjna indywidualna

od Pi 31/01

do Wt 11/02

od Pi 06/03

do S 14/03

od Pi 22/05

do  Pi  29/05

od S 06/06

do S 13/06

od Pi 12/06

do S 20/06

od Pi 12/06

do S 20/06

Zapisy

od 25/11/2019

do 24/01/2020

od 13/12/2019

do 28/02/2020

od 17/02/2020

do 10/04/2020

od 16/03/2020

do 29/05/2020

od 06/04/2020

do 05/06/2020

od 06/04/2020

do 05/06/2020

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego.
 
Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów.
 
Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających następujące kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna.
 
DELF - Diplôme d'Etude en Langue Française :
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2.
 
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française :
DALF C1, DALF C2.
 

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku:

DELF Tout Public i DELF Pro - egzaminy przeznaczone dla osób dorosłych.
 
DELF Junior - egzamin skierowany do młodzieży szkolnej - szkoły podstawowej powyżej 12 lat i licealnej. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest inna, przeznaczona dla osób młodych.
 
DELF Prim - egzamin na poziomie A1, A1.1, A2 przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
 
Który egzamin wybrać?
Twój poziom francuskiego jest podstawowy – odpowiedni będzie DELF A1 albo DELF A2
 
 
 
A1: potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.
 
A2: potrafisz porozumieć się w sytuacjach życia codziennego, znasz formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze codziennym.
Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany – spróbuj swoich sił w DELF B1 albo DELF B2
 
 
 
B1: potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.
 
B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.
Twój poziom francuskiego jest zaawansowany -  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2
 
 
 
C1: Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.
 
C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

 

Pièce jointe

Ochrona prywatności