Dyplomy DELF - sesja czerwcowa 2018

Informujemy, że otrzymaliśmy dyplomy DELF z sesji czerwcowej.
Po odbiór zapraszamy do sekretariatu AF, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00

Ochrona prywatności