DELF/DALF 2018

Oficjalne certyfikaty potwierdzające znajomość języka francuskiego

13/03/2018 - 09:00

Sesja 2018

Fromularze zapisowe wraz z cennikiem i grafikiem egzaminów znajdują się w załącznikach na dole strony

Najbliższa sesja:

- TP (tout public)  egzamin pisemny:

A1+A2 : 05.02.2018
B1 : 06.02.2018
B2 : 07.02.2018
C1 : 08.02.2018
C2 : 09.02.2018

Egzaminy ustne od 26.01 do 16.02.2018r.

    Zapisy do 15.01.2018r.

 

- PRIM - 29.05.2018r. Egzamin pisemny :

Poziomy  A1.1+A1+A2 29.05.2018r.

Egzamiiny ustne od 21.05. do 30.05.2018r.

Zapisy do 09.04.2018r.

- SCOLAIRE JUNIOR - 03.03.2018r. Egzamin pisemny :

Od poziomu A1 do poziomu B2 03.03.2018r.

Egzaminy ustne od 28.02. do 10.03.2018r.

   Zapisy od 11.12.2017 do 02.02.2018r.

 

- DELF PRO - egzamin pisemny :

A1 + A2 : 19.04.2018r.

B1 + B2 : 20.04.2018r.

Egzamin ustny od 18.04 do 27.04.2018r.

Zapisy do 11.04.2018r.

 

O egzaminach DELF i DALF

Egzaminy Delf i Dalf

DELF / DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, od A1 do C2.

 

 

czas trwania egzaminu

nazwa jednostki

poziom biegłości językowej

 

3h30

DALF C2

Sprawny użytkownik języka

 

4h00

DALF C1

 

2h30

DELF B2

Samodzielny użytkownik języka

 

1h45

DELF B1

 

1h40

DELF A2

Użytkownik znający język na poziomie podstawowym

 

1h20

DELF A1

 

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:

 1. rozumienie ze słuchu,
 2. wypowiedź ustna,
 3. rozumienie tekstu pisanego,
 4. wypowiedź pisemna.

Warunki zdawania egzaminu

Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych jak i zawodowych. Kandydat zdawać może nawet kilka egzaminów w trakcie jednej sesji.

Zapisy na egzaminy odbywają się bezpośrednio w Ośrodkach egzaminacyjnych. Cena egzaminu w ośrodkach egzaminacyjnych poza Francją ustalana jest przez Instytut Francuski w Warszawie i Krajową Komisję DELF/DALF. Listę Ośrodków egzaminacyjnych DELF/DALF znaleźć można na stronie internetowej CIEP www.ciep.fr w rubryce DELF/DALF.

Który egzamin DELF/ DALF wybrać?

Masz więcej niż 18 lat: zdawaj DELF lub DALF Tout public:

Twój poziom francuskiego jest podstawowy: zdawaj DELF A1 albo DELF A2

 

A1:potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.A2: potrafisz porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znasz obiegowe formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.

 

Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany:to dla Ciebie jest DELF B1 albo DELF B2

 

B1:potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.

 

Twój poziom francuskiego jest zaawansowany:  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2

 

C1:Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

 

Masz od 13 do 18 lat : spróbuj DELF Junior na poziomie A1, A2, B1 lub B2

DELF Junior jest skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jest dyplomem równowartym dyplomom ogólnym DELF.

Masz od 8 do 12 lat : to dla Ciebie jest DELF Prim

DELF Prim A1 lub A1.1 jest skierowany do wszystkich dzieci, które rozpoczynają naukę francuskiego jako języka obcego. Jest to dyplom równowarty ogólnej wersji DELF.

Czym jest DELF Pro?

 • DELF Pro jest odmianą Dyplomu z języka francuskiego (DELF), wydawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawanego na świecie i ważnego bezterminowo.
 • DELF Pro potwierdza umiejętność interakcji w języku francuskim w życiu zawodowym, ułatwia mobilność zawodową oraz pracę w środowisku francuskojęzycznym.
 • Kompetencje zdającego są oceniane na podstawie zadań odnoszących się do wszystkich zwyczajnych sytuacji występujących w życiu zawodowym.

Na jakim poziomie można zdawać DELF Pro?

 • DLEF Pro można zdawać na poziomach A1, A2, B1, B2.
 • Jeśli nie wiesz, jaki wybrać poziom, pomocne informacje znajdziesz tutaj:

 

A1

potraficie mówicie o sobie i o najbliższym otoczeniu.

A2

potraficie porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znacie obiegowe formuły grzecznościowe oraz możecie uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.

B1

potraficie sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.

B2

potraficie uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Czujecie się swobodnie w wymianach towarzyskich i jesteście zdolni sami poprawiać własne błędy językowe.

C1

wasza biegłość językowa pozwala wam na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujecie bogatym słownictwem, które umożliwia wam precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii. Wasze wypowiedzi są jasne, formułowane bez wahania. Ich biegłość i poprawność gramatyczna świadczy o dobrym opanowaniu struktur językowych.

C2

wasza francuszczyzna odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteście gotowi do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

 

Po co zdawać DELF Pro?

 • By potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego dyplomem uznawanym na świecie
 • By dzięki potwierdzonym kompetencjom językowym podnieść swoją wartość na rynku pracy
 • By łatwiej znaleźć zatrudnienie w środowisku francuskojęzycznym
 • By swobodniej się porozumiewać z francuskojęzycznymi współpracownikami.

Kalendarz sesji egzaminacyjnych  2018 i cennik w załączniku.

 Wyniki DELF / DALF zostaną opublikowane w terminie miesięcznym od daty egzaminu pisemnego. - Dyplomy DELF/DALF zostaną przesłane do ośrodka egzaminacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty egzaminu pisemnego.  - Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom ( praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapis na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilnie będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1włącznie)   

Tryb postępowania :  1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.  2. Kierownik rozpatruje wniosek :  a. W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. b. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.   

Poniżej do pobrania formularze zgłoszeniowe.

Pièce(s) jointe(s)

Ochrona prywatności