Jesteś tutaj

Alliance Française w Polsce

Założone w 1910 roku, polskie ośrodki Alliance Française były zmuszone zaprzestać działalności w przededniu II wojny światowej.

Od « Ośrodków języka i kultury francuskiej » do  Alliance Française

W latach 70, w czasach, gdy komunistyczna Polska nie pozwalała na zakładanie stowarzyszeń, zostały utworzone Ośrodki języka i kultury francuskiej funkcjonujące przy uniwersytetach, bibliotekach wojewódzkich czy innych centrach szkoleniowych. Te ośrodki, administracyjnie funkcjonujące przy uniwersytetach (albo innych strukturach), i będące pod auspicjami Polskiego Komitetu Alliance Française, nazywały się w sposób naturalny „Ośrodkami Alliance Française”.

W międzyczasie, na całym świecie, Alliance Française działały w strukturze stowarzyszeniowej lub powracały do niej i  opierając się na modelu spółki cywilnej rozwijały swoją autonomię. W Polsce proces transformacji „ośrodków językowych” w stowarzyszenia został zapoczątkowany w 2006r.

Sieć w trakcie normalizacji ze znakiem jakości „Alliance Française”

Na dzień dzisiejszy (marzec 2013) 6 stowarzyszeń zostało uznanych przez Fundację Alliance Française w Paryżu: Katowice, Łódź – Manufaktura, Lublin, Toruń, Szczecin i Wrocław.

W trakcie tworzenia są stowarzyszenia w Bydgoszczy i Gdańsku. Nie posiadają one jeszcze oficjalnie znaku jakości „Alliance Française” nadawanego przez Fundację Alliance Française, ale mogą posługiwać się  marką i logo AF w okresie przejściowym.

Niektóre ośrodki nie zdecydowały się na formę stowarzyszenia i przyjęły inną nazwę:

Tylko stowarzyszenia Alliance Française posiadające znak jakości Fundacji Alliance Française w Paryżu są obecne na tej stronie.

Stowarzyszenia Alliance Française i Ambasada Francji

Ambasada Francji wspomaga finansowo stowarzyszenia Alliance Française uznane przez Fundację Alliance Française w Paryżu poprzez roczną umowę o celach i środkach, która określa działania uznane za priorytetowe w danym roku kalendarzowym.

Wszystkie ośrodki w trakcie restrukturyzacji korzystają z pomocy: Ambasada udostępnia im niezbędne środki do stworzenia stowarzyszenia (przykładowe statuty, przykładowe konwencje/ umowy zgodne z prawodawstwem polskim w odniesieniu do obowiązującego  prawa o stowarzyszeniach ...) i zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji ich pracowników (szkolenia dla dyrektorów, księgowych, asystentek, nauczycieli...).

Ochrona prywatności