Jesteś tutaj

Alliance Française na świecie

Ponad 1000 stowarzyszeń w 136 krajach

Fundacja Alliance Française, założona w 2007 r., kontynuuje dzieło Alliance Française de Paris, która powstała w 1883. Swoją działalność prowadzi w oparciu o sieć ponad 1000 stowarzyszeń, które działają  w 136 krajach na całym świecie.

Stowarzyszenia Alliance Française łączy z Fundacją Alliance Française więź moralna i prawna. Poszanowanie tych samych zasad i wartości, w szczególności neutralności politycznej i religijnej stanowi o wspólnej więzi moralnej. Więź prawna określona jest w statutach stowarzyszeń.

Fundacja Alliance Francaise uznaje i zatwierdza lokalne stowarzyszenia jako stowarzyszenia Alliance Francaise, pod warunkiem, że ich statuty:

  • są zgodne z celami Alliance Française,
  • kierują się zasadami dobrego zarządzania, które określa Fundacja Alliance Française.

Stowarzyszenia utworzone w oparciu o przepisy prawa lokalnego – wspierane przez Francję

Stowarzyszenia Alliance Française cieszą się niezależnością statutową, która gwarantuje im pewną swobodę w podejmowanych działaniach.
Tworzenie stowarzyszeń Alliance Francaise odbywa się najczęściej w oparciu o inicjatywy lokalne. Ich statut jest zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym się znajdują.

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może zapewnić wsparcie stowarzyszeniom  Alliance Française poprzez oddelegowanie do pracy francuskiego personelu i/lub poprzez subwencje.

Ochrona prywatności