Umowa ze Słuchaczami i Regulamin kursów

Dokument określający wzajemne relacje oraz prawa i obowiązki Szkoły i Słuchaczy.

Wzór umowy ze słuchaczami i Regulamin dostępne są w załączniku.                                                                                                      

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności