Umowa ze Słuchaczami

Dokument określający wzajemne relacje oraz prawa i obowiązki Szkoły i Słuchaczy.

Wzór umowy ze słuchaczami dostępny jest w załączniku.                                                                                                      

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności