Polski dla obcokrajowców

Zapraszamy do nauki języka polskiego obcokrajowców przebywających na terenie Lublina i regionu.

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana lektorka anglo- i frankojęzyczna. Słuchacze mają możliwość pracy indywidualnej, możemy też prowadzić zajęcia w grupie, gdyby była chętna grupa osób. Nasz lektorka specjalizuje się również w prowadzeniu lekcji języka polskiego przez komunikator skype. Zajęcia są prowadzone w terminach uzgodnionych ze słuchaczami w Alliance Française, istnieje możliwość innego miejsca spotkań. Stawki również są uzgadniane indywidualnie w zależności od intensywności zajęć i okresu ich trwania. Zapraszamy do współpracy osoby zarówno debiutujące, jak i na różnych stopniach zaawansowania.

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności