B1

Objectifs

Słucham i rozumiem

Rozumiem dłuższe wypowiedzi i wykłady, a nawet skomplikowane wywody, pod warunkiem, że temat jest mi stosunkowo znany. Rozumiem większość programów telewizyjnych dotyczących spraw bieżących i wiadomości. Rozumiem większość filmów w standardowej wersji języka. Mogę śledzić rozmowę między osobami francuskojęzycznymi.

Czytam i rozumiem

Czytam i rozumiem artykuły i reportaże oproblemach współczesnego świata, których autorzy prezentują określone stanowiska i punkt widzenia. Rozumiem współczesny tekst literacki pisany prozą. Czytam z dużą dozą niezależności, dostosowując tryb i szybkość lektury do tekstu. Posiadam spory zasób słownictwa, chociaż nadal trudności ze zrozumieniem niezbyt często używanych wyrażeń.

Biorę udział w rozmowie

Komunikuję się w miarę płynnie spontanicznie, co pozwala mi prowadzić normalną rozmowę z frankofonem. Uczestniczę w dyskusjach na znane mi tematy, wyrażając własną opinię. Mogę zabrać głos czy wejść komuś w słowo. Potrafię bronić swojego punktu widzenia, mówić o swoich celach i zamiarach.

Wypowiadam się samodzielnie

Potrafię formułować przejrzyste i precyzyjne wypowiedzi na wiele tematów, którymi się interesuję. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać zalety i wady różnych możliwości. Umiem przeprowadzić wywiad, zadawać pytania, negocjować, mówić o przyszłości, formułować hipotezy, zakazy, wyrazić wątpliwości i pewność, usytuować wydarzenia w przeszłości, rozwiązać problem przez telefon.

Piszę

Potrafię redagowaćw sposób zrozumiały i szczegółowy teksty na różne tematy, którymi się interesuję. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, rozważając argumenty za lub przeciw danej tezie czy przekazując informacje. Potrafię pisać listy, podkreślając sens, jaki nadaję danym wydarzeniom i doświadczeniom. Potrafię złożyć oficjalną skargę, napisać e-mail czy np. sprawozdanie ze stażu.

Ochrona prywatności