A2

Objectifs

Słucham i rozumiem

Rozumiem wyrażenia i często używane słowa związane ze mną (np. ja, moja rodzina, przyjaciele, moje upodobania, zakupy, najbliższe otoczenie, sklep, jedzenie, rozrywki, mieszkanie, sport) czy z najważniejszymi dziedzinami życia.
Rozumiem sens ogłoszeń (np. zaproszenia czy informacje turystyczne) oraz proste komunikaty. Rozumiem komentarze na tematy kulinarne, potrafię zrobić zakupy, dokonać rezerwacji, rozumiem proste komunikaty radiowe, recenzję spektaklu, nieskomplikowane wydarzenia z przeszłości.

Czytam i rozumiem

Czytam bardzo proste, krótkie teksty. Potrafię znaleźć odpowiednie informacje w tekstach nt. życia codziennego (np. ogłoszenia, plakaty, reklamy, prospekty). Potrafię przeczytać i zrozumieć podstawowe menu w restauracji, ogłoszenie o spektaklu, opowieści z wakacji, umowę o wynajem. Potrafię zrozumieć proste listy i teksty urzędowe. Mogę przeczytać tekst literacki, zrozumieć jego ogólny sens, zrozumieć prosty wiersz.

Biorę udział w rozmowie

Potrafię porozumieć się w prostych codziennych sprawach wymagających nieskomplikowanej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię włączyć się do prostej wymiany zdań, nawet jeśli nie wszystko rozumiem, reagować na pytania i proste wypowiedzi.

Wypowiadam się samodzielnie
 

Potrafię użyć ciągu wyrażeń i zdań, aby w prosty sposób opisać moją rodzinę czy inne osoby, moje mieszkanie, wykształcenie, karierę. Potrafię mówić o swoich upodobaniach, stylu życia, spędzaniu wolnego czasu, wspomnieniach, codziennych czynnościach. Potrafię wyrazić opinię o spektaklu czy filmie, restauracji, zaletach i wadach mieszkania, moim mieście i kraju.

Piszę

Potrafię sporządzać krótkie notatki, napisać prosty list wyrażający np. podziękowanie.
Potrafię napisać zaproszenie, opisać wygląd i właściwości jakiegoś przedmiotu, opisać ubranie, restaurację (atmosferę, jedzenie, personel, cenę). Potrafię napisać ogłoszenie o nieruchomościach, sformułować reklamację. Mogę opisać miasto mojego dzieciństwa.
Używam poprawnie prostych struktur, chociaż jednocześnie często popełniam podstawowe błędy.

Ochrona prywatności