A1

Objectifs

Słucham i rozumiem

Rozumiem potoczne słowa i wyrażenia odnoszące się do mnie, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, jeśli mój rozmówca mówi wolno i wyraźnie.

Czytam i rozumiem

Czytam krótkie, bardzo proste teksty. Rozumiem potoczne słowa i zdania w tekstach nt. życia codziennego, np. ogłoszenia, plakaty, reklamy itp. Czytam i rozumiem proste teksty, np. kartki pocztowe, wiadomości mailowe.

Rozmawiam

Umiem uczestniczyć w rozmowie w prosty sposób, jeśli mój rozmówca mówi wolno. Wypowiadam się w krótkich zdaniach na tematy dotyczące mojej rodziny, potrafię zaproponować komuś wspólne wyjście, sformułować zaproszenie. Mogę stawiać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi. Używam prostych wyrażeń i zdań, aby opisać swoje codzienne czynności, upodobania, uczucia, miejsce zamieszkania, osoby, które znam. Mogę mówić o prostych zdarzeniach z przeszłości i o swoich planach.

Piszę

Umiem napisać krótkie, proste wiadomości, kartki z podróż, proste teksty, np. e-maile. Umiem udzielić informacji o sobie, wypełniając kwestionariusz.

Ochrona prywatności