Kursy standardowe

Kursy z języka ogólnego dla wszystkich, na wszystkich poziomach. Koszt roczny standardowego kursu zaczyna się od 1380 zł za 120 godzin. Zajęcia prowadzone przez lektorów polskich i francuskich odbywają się w grupach (do 10 osób) lub indywidualnie (do 2 osób). Wszyscy lektorzy prowadzą zajęcia od początku w języku francuskim (obecność języka polskiego jest sprowadzana do absolutnego minimum i tylko w sytuacjach skrajnych), kładąc nacisk na aktywny udział uczniów i formułowanie pytań, sugestii czy propozycji w języku francuskim. Metoda ta pozwala rozwijać od początku zdolność komunikowania się tylko po francusku.

Kursy języka medycznego

Kursy dla studentów medycyny, lekarzy i farmaceutów rozpoczniemy od ok. połowy marca 2014 r. Zajęcia będą prowadzone przez lekarza dyplomowanego ze znajomością języka francuskiego na poziomie native speaker. Od uczestników wymagany jest co najmniej poziom B1 znajomości języka francuskiego.

Kursy dla początkujących

Zajęcia adresowane do osób, które nigdy nie uczyły się języka francuskiego. Grupy liczą do 10 osób. Zajęcia w wymiarze 120/ 150 lub 180 godz./rok.

Ochrona prywatności