Kursy języka francuskiego w Lublinie

Kursy dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci.

Kursy dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci. Kursy standardowe języka ogólnego i specjalistyczne - prawo, hotelarstwo i turystyka, medycyna. Godzina zajęć na kursie rocznym (180 godz.) już od 11,90 zł!

 

 

Kursy standardowe

Kursy z języka ogólnego dla wszystkich, na wszystkich poziomach. Koszt roczny standardowego kursu zaczyna się od 1950 zł za 120 godzin. Zajęcia prowadzone przez lektorów polskich i francuskich odbywają się w grupach (do 10 osób) lub indywidualnie (do 2 osób). Wszyscy lektorzy prowadzą zajęcia od początku w języku francuskim (obecność języka polskiego jest sprowadzana do absolutnego minimum i tylko w sytuacjach skrajnych), kładąc nacisk na aktywny udział uczniów i formułowanie pytań, sugestii czy propozycji w języku francuskim. Metoda ta pozwala rozwijać od początku zdolność komunikowania się tylko po francusku.

Kursy dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dla dzieci od wieku 5 lat - oswajanie z językiem poprzez gry i zabawy językowe, piosenki, wyliczanki,  ze starszymi  dziećmi z wykorzystaniem najnowszych podręczników opracowywanych przez metodyków francuskich oraz różnych gier i dodatkowych pomocy dydaktycznych, które sprawiają, że zajęcia stają się bardziej przyjemne i skuteczniejsze.

Kursy języka medycznego

Kursy języka medycznego dla osób na poziomie minimum B1 Kurs przygotowany specjalnie dla osób związanych z sektorem medycznym (lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny), które chcą poszerzyć ogólną znajomość języka francuskiego o francuską terminologię medyczną, doskonalić umiejętność czytania prasy specjalistycznej ze zrozumieniem oraz komunikowania się w języku francuskim w środowisku pracy. Celem kursu  jest wzbogacenie języka ogólnego o francuską terminologię i struktury charakterystyczne dla języka medycznego oraz poznanie strategii językowych wymaganych  w pracy z tekstami medycznymi. Program kursu bazuje na aktualnych i oryginalnych materiałach jak i na materiałach opracowanych przez specjalistów od nauczania języka francuskiego  we współpracy z lekarzami. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na  kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania  opinii i argumentowania, kładziemy największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, a przede wszystkim medycznej.

Kursy języka prawniczego

Kursy języka prawniczego na poziomie minimum B1. Zajęcia (wyłącznie w języku francuskim) prowadzi prawnik z wieloletnią praktyką, p. Alain Champenois, który proponuje również zajęcia pod kątem stosunków międzynarodowych. 

Przygotowanie do egzaminów DELF & DALF

Zajęcia przygotowujące do egzaminów rozpoczynamy od poziomu B2 aż do C2, ponieważ dopiero od tego poziomu zdający napotykają specyficzne typy zadań egzaminacyjnych. Wszystkie pozostałe poziomy (A1-B1) nie wymagają dodatkowego przygotowania ze względu na bardzo ogólny typ zadań, do czego z powodzeniem przygotowują używane przez nas podręczniki francuskie.

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka francuskiego

Oferta obejmuje 90 godzin realizowanych raz w tygodniu po 135 minut, powtórkę słownictwa z tematów maturalnych, usystematyzowanie wiedzy gramatycznej,próbny egzamin maturalny pisemny i ustny.

Kursy indywidualne

Kursy na zamówienie

Są to zajęcia przygotowywane dla klientów, którzy oczekują ścisłego dostosowania treści i celów zajęć do swoich potrzeb. Z reguły są to zajęcia indywidualne.

Kursy online

Oferta kursów dotyczy słuchaczy z całego kraju i z zagranicy.

W  przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego wszystkie kursy będą prowadzone online.

 

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności