Egzaminy

W Alliance Française każdy ma możliwość zdawania międzynarodowych egzaminów DELF/DALF. Egzaminom tym patronuje Ośrodek Studiów Pedagogicznych z Sèvres we Francji, który przygotowuje testy egzaminacyjne oraz wystawia oficjalne dyplomy obowiązujące na całym świecie.

Alliance Française to jedyny w regionie lubelskim ośrodek egzaminacyjny, gdzie można przystąpić do międzynarodowych egzaminów DELF i DALF.

Co to jest DELF & DALF?

DELF (Diplôme d’études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi de langue
française) są to oficjalne certfikaty wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Szkół Wyższych. Potwierdzają one znajomość języka francuskiego od
stopnia początkującego, aż do poziomów zaawansowanych. Szeroki wachlarz tych
egazminów dostosowany jest do potrzeb osób w każdym wieku.

Jakie są poziomy egzaminów DELF & DALF?

Do egzaminów można przystąpić na 6 poziomach zaawansowania dostosowanych do
wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do
egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu
niższego.

Kiedy można przystąpić do poszczególnych egzaminów?

DELF A1
Użytkownik podstawowy : 60 - 100 godzin nauki
DELF A2
Użytkownik podstawowy : 150 - 250 godzin nauki
DELF B1
Użytkownik niezależny : 350 - 400 godzin nauki
DELF B2
Użytkownik niezależny : 550 - 650 godzin nauki
DALF C1
Użytkownik doświadczony : 800 - 950 godzin nauki
DALF C2
Użytkownik doświadczony : od 1000 godzin nauki

* 1 godz. = 60 mn

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

(Kliknij aby powiększyć)

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób
zdających:

Jaka jest struktura egzaminów DELF & DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają
następujące kompetencje językowe:
1. Rozumienie ze słuchu,
2. Rozumienie tekstu pisanego,
3. Wypowiedź pisemna,
4. Wypowiedź ustna.
Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać
egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Kiedy możesz zdać u nas egzamin DELF lub DALF?

W naszym ośrodku egzaminy są organizowane dwa razy do roku. Sesja zimowa odbywa
się na przełomie stycznia i lutego, natomiast sesja letnia w czerwcu. Formularze zapisu
do egzaminów DELF & DALF znajdują się w zakładce EGZAMINY u góry strony.

 

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności