Alliance Française Lublin

Kursy języka francuskiego dla wszystkich, kursy języka polskiego dla obcokrajówców, program imprez kulturalnych, mediateka

Alliance Française - specjalistyczna szkoła języka francuskiego

 Alliance Francaise jako jedyna szkoła w regionie od 30 lat specjalizuje się w nauczaniu języka francuskiego. Nasza oferta obejmuje kursy języka ogólnego na wszystkich poziomach, dla dorosłych, młodzieży szkolnej i dziec,i oraz kilka rodzajów kursów specjalistycznych, np. języka prawniczego, biznesowego, stosunków międzynarodowych, medycznego (w przygotowaniu).

Alliance Francaise jest też jedynym w regionie autoryzowanym centrum egzaminacyjnym, który prowadzi międzynarodowe egzaminy Delf i Dalf. Do firm adresowana jest oferta kursów na zamówienie. Słuchacze oraz wszyscy zainteresowani mogą korzystać z bogatej kolekcji (ok. 9000) biblioteki z dostępem do Internetu,zbiorui płyt CD i DVD oraz kilkunastu tytułów prasy francuskiej.

Oprócz zajęć dydaktycznych Alliance Française współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi Lublina (m.in. Warsztatami Kultury, Hadesem, Filharmonią Lubelską, Chatką Żaka, Teatrem Starym, Studio Łysol itp., organizując różne imprezy w zakresie kultury francuskiej i frankofońskiej - koncerty, wystawy, wykłady, projekcje filmowe.

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności