Bezpieczne zajęcia

Prowadzimy zajęcia przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Jako szkoła przestrzegamy wszelkich form bezpieczeństwa związanym z COVID- 19: bezpieczny dystans- praca w małych grupach, środki dezynfekujące, lektorzy w przyłbicach, wietrzenie i dezynfekcja sal po każdych zajęciach. Słuchaczy prosimy o noszenie masek lub przyłbic.
Jesteśmy również przygotowani na prowadzenie zajęć w systemie online w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w Lublinie i regionie. W ostatinim semetrze zdobyliśmy doświadczenie z pracą zdalną pracując na komunikatorach internetowych typu: ZOOM, Hangouts, Skype.

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności