Kursy dla dzieci i młodzieży

Kursy dla dzieci od 5 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Fréquence
Terminy i pory zajęć uzgadniamy z rodzicami dzieci na pierwszym spotkaniu

Ajouter un commentaire

Mentions légales