Egzaminy

Certyfikaty jezykowe DELF/DALF w Alliance Française w Łodzi

Alliance Française jest w Łodzi jedynym centrum akredytowanym przez CIEP do organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych.

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Dyplomy (DELF,DALF) ważne są bezterminowo.

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Ksztacłenia jezykowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do
egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu
niższego.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób
zdających:

  • DELF Prim:

Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego

  • DELF Junior:

Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

  • DELF Tout Public:

Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych

  • DELF Pro:

Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych. Ich struktura jest taka sama jak w wersji Tout Public, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z życiem zawodowym i rynkiem pracy.

Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają
następujące kompetencje językowe:

  • Rozumienie ze słuchu,
  • Rozumienie tekstu pisanego,
  • Wypowiedź pisemna,
  • Wypowiedź ustna.

 

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Więcej informacji i przykłady na stronie CIEP.

Kiedy są terminy?

W naszym ośrodku egzaminy są organizowane dwa razy do roku. Sesja zimowa odbywa się na przełomie stycznia i lutego, natomiast sesja letnia w czerwcu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów DELF/DALF znajdują się w zakładce Terminy i cennik egzaminów.

---

Wydawanie zaświadczeń i dyplomów DELF/DALF

 

Od 2015 roku Zaświadczenia DELF/DALF (Attestation de réussite) wydawane są jedynie na pisemną prośbę kandydata/tki, składaną przy zapisie na egzamin wraz z formularzem zapisu (Fiche d'inscription).

 

Uwaga:

- zaświadczenia wydawane są tylko w przypadku egzaminu na poziomie B1, B2, C1, C2
- zaświadczenia wydawane są jedynie osobom, które: kompletują dokumentację zawodową, składają prośbę o stypendium lub wyjeżdzają na studia zagraniczne.

 

Wyniki będą ogłaszane najpóźniej miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

 

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) będą wydawane 3 miesiące po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

 

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności