Mona Lisa bis - kopie mistrzów, ikony - Frankofonia 2019

Zapraszamy na wernisaż wystawy Mona Lisa bis - kopie mistrzów, ikony. Zobaczymy m. in.: kopię wielkiego dzieła Leonarda Da Vinci.

From 14/03/2019 - 19:00 to 08/04/2019 - 10:00

Przedmiot Technologia Malarstwa jest prowadzony przez adiunkta Grzegorza Kalinowskiego na Wydziale Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Przedmiot Technologia Malarstwa jest niezbędnym elementem ksztalcenia studentów Akademii Sztuk Pięknych, a szczególnie studiujących specjalizację Malarstwo. Odpowiedzialność za jakość i trwałość dzieła sztuki nakazuje przywiązywać wagę do stosowania wypróbowanych metod pracy będących kontynuacją doświadczeń technologicznych dawnych mistrzów z uwzględnieniem rozwoju techniki i nowych materiałów.

Ochrona prywatności