ZAPISY NA EGZAMINY DELF/DALF!

Alliance Française jest w Łodzi jedynym centrum akredytowanym przez CIEP do organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych.

01/01/2018 - 16:30
31/01/2018 - 18:00

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. Dyplomy (DELF,DALF) ważne są bezterminowo.

szczegóły

Ochrona prywatności