Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów z j. francuskiego DELF/DALF

Wyniki egzaminów DELF/DALF 2020:

Wyniki DELF Prim - listopad 2020

Wyniki - DELF/DALF Tout public październik 2020

Wyniki - DELF scolaire marzec/wrzesień 2020

Wyniki - DELF Junior marzec 2020

Wyniki - DELF/DALF Tout public luty 2020

 

Informujemy, że dyplomy DELF/DALF Tout Public, Junior zimowej 2019/2020 są odbioru w sekretariacie Alliance Francaise w Katowicach, w godzinach jego otwarcia. Przy odbiorze należy okazać ważny dowód tożsamości. Dyplom może odebrać również inna osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie (do pobrania : Upoważnienie do odebrania dyplomu )

 

  • Wyniki egzaminu DELF/DALF zostaną ogłoszone w terminie około miesiąca od dnia przystąpienia do egzaminu pisemnego.

 

  • Dyplomy egzaminu DELF/DALF zostaną przesłane do centrum egzaminacyjnego w terminie około trzech / czterech miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu pisemnego.

 

  • Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom (praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapis na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilnie będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1 włącznie).

 

Tryb postępowania :

1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.

2. Kierownik rozpatruje wniosek :
a. W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
b. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności