Polityka prywatności

Polityka prywatności Stowarzyszenia Alliance Française Katowice.

Polityka prywatności
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że: 
 
  • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach (zwane dalej AF) z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Staromiejska 12/3, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000297763, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 9542662937. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
     
- listownie na adres:  Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach, ul. Staromiejska 12/3, 40-013 Katowice
- przesyłając wiadomość na adres e-mail: afkatowice.sekretariat@gmail.com
- dzwoniąc do nas na numer telefonu:  518 868 344
 
  • Dane osobowe kursantów i klientów AF będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji usługi edukacyjnej, egzaminacyjnej lub tłumaczeniowej. Na podstawie udzielonej zgody, AF może również przetwarzać dane osobowe kursantów w celu promocji organizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz w celach marketingowych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać informacje o aktualnych zniżkach, promocjach oraz dodatkowych wydarzeniach i zajęciach, które organizujemy.
 
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji usługi edukacyjnej, egzaminacyjnej lub tłumaczeniowej. AF przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko; dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, adres mailowy); data urodzenia; poziom zaawansowania znajomości języka obcego; dane identyfikacyjne firmy, w tym NIP (w przypadku wystawiania faktury). 
 
  • Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie AF w formie papierowej i elektronicznej oraz będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w AF i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 
  • Kursantom  i klientom AF przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
 
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług AF oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej przez kursanta / klienta zostanie podjęta decyzja o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy  i celów prawnie uzasadnionych.

 

  • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, kursanci i klienci AF mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności