Ekipa AF

Zarząd, dyrekcja i pracownicy Alliance Francaise w Katowicach

Zarząd  
 
Sandrine Kosnicki - Prezes
Sebastien Persegol - Vice-Prezes
Floriano Nappini - Vice-Prezes
Amandine Kinnoo - Sekretarz
William Gabaud - Skarbnik

Dyrekcja

Karl Zangerle

Sekratariat

Agnieszka Mick

 

Lektorzy:

 

Agnieszka Bryłka

Miejsce zamieszkania: Świętochłowice

Wykształcenie: Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego oraz studia ekonomiczne w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe: Prowadzę zajęcia językowe zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Obecnie pracuję w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Akademii Montessori w Katowicach oraz prowadzę szkołę językową Akrobatyka Języka. W 2015 roku dołączyłam do zespołu Alliance Française. Zajmuję się także tłumaczeniami przysięgłymi.

Zainteresowania: Języki obce, bieganie, narciarstwo (uprawnienia instruktora narciarstwa), żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego) oraz podróże.
 

 

Małgorzata GalińskaMałgorzata Galińska

Miejsce zamieszkania: Katowice

Wykształcenie: IV LO M.Skłodowskiej-Curie w Chorzowie, Kursy w Alliance Francaise A1,A2,
Kilka miesięcy w Lyon i Marseille jako fille au pair, II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu, Licencjat na Uniwersytecie Śląskim, Filologia romańska w Sosnowcu studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe: Prowadzenie kursu j.francuskiego dla dzieci  przez dwa lata w Szkole "Translator" w Chorzowie, Tłumaczka stron internetowych dla firmy Brutto.pl, od roku 2006 nauczyciel w IIILO im.Adama Mickiewicza w Katowicach, oraz lektor w Szkole Języków Obcych "Empik" w Katowicach, a od roku 2010 również lektor w Szkole Francuskiej "Alliance Francaise" w Katowicach

Zainteresowania: Psychologia, pedagogika, metody szybkiego uczenia,
organizacja wycieczek i wyjazdów do Francji, ukończony kurs kierownika wycieczek zagranicznych

 

Guillaume GardinGuillaume Gardin

Miejsce zamieszkania: Paryż, Katowice

Wykształcenie: Licencjat z historii na uniwersytecie Cergy-Pontoise we Francji i  tytuł magistra polonistyki na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie zawodowe: Native speaker, nauczyciel języka francuskiego od 7 lat, w tym 3 lata w Alliance Française Katowice oraz w Alliance w Lyonie, wyspecjalizowany w przygotowywaniu do egzaminow DELF. Nauczyciel języka francuskiego w gimnazjum i liceum im. Staszica w Sosnowcu.

Zainteresowania: Kuchnia zwłaszcza pieczenie, etymologia i historia języków obcych, historia, gry komputerowe, podróże, kontakt z innymi kulturami.

 

Adriana KowalskaAdriana Kowalska

Miejsce zamieszkania: Sosnowiec

Wykształcenie: absolwentka IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, dyplom II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu, studia magisterskie na Wydziale Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, liczne staże i konferencje metodyczne w kraju i za granicą w ramach programów unijnych oraz stypendiów Rządu Francuskiego (ostatni w 2013 r. w Paryskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej).

Doświadczenie zawodowe: od 1997 r nauczyciel języka francuskiego na poziomie akademickim oraz kolejno kierownik praktyk pedagogicznych, promotor prac dyplomowych, w końcu wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu; wykładowca metodyki nauczania języków obcych w warszawskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej; tłumacz języka francuskiego; doradca metodyczny francuskiego wydawnictwa CLE International; szkoleniowiec w zakresie dydaktyki języka francuskiego jako obcego oraz autorka publikacji z tej dziedziny; autorka materiałów egzaminacyjnych, ministerialnych programów nauczania języka francuskiego oraz programów kształcenia; lektorka w renomowanych szkołach językowych w tym w Alliance Française.

Zainteresowania: sport (bieganie, narciarstwo, pływanie), podróże, psychologia, kino i literatura francuska, motoryzacja wersja light

 

Anna Kret-MąkaAnna Kret-Mąka

Miejsce zamieszkania: Tychy

Wykształcenie: II LO im. C.K. Norwida w Tychach. Filologia romańska na Uniwersytecie Śląskim- licencjat i studia magisterskie.

Doświadczenie zawodowe: Od wielu lat uczę języka francuskiego, zarówno dzieci jak i osoby starsze. Lektor w szkole Języków Obcych „Open School”. Od 2015 pracuję jako lektorka Alliance Française w Katowicach. Od 4 lat pracuje również jako Training&Project Coordinator w firmie Capgemini.

Zainteresowania: Sport, szczególnie jazda na rowerze, podróże, muzyka.

 

Magdalena ŁachaczMagdalena Łachacz

Miejsce zamieszkania: Katowice

Wykształcenie: Studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie kontynuowane w ramach studiów doktoranckich z literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Doświadczenie zawodowe: Prowadzenie indywidualnych zajęć z języka francuskiego, tłumaczenia pisemne wykonywane dla Stowarzyszenia Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri, a także tłumaczenie symultaniczne dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Od 2015 roku lektorka w Szkole Francuskiej Alliance Française w Katowicach.

Zainteresowania: literatura, badania postkolonialne w naukach humanistycznych, europejskie kino artystyczne, historia II wojny światowej oraz współczesnych ludobójstw.

 

Martyna KleszowskaMartyna Rogowska

Miejsce zamieszkania: Katowice

Wykształcenie: I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

Doświadczenie zawodowe: Od 2011 pracuję jako lektorka Alliance Française w Katowicach.

Zainteresowania: literatura, kino, sport
 

Krystyna SkurowskaKrystyna Skurowska

Miejsce zamieszkania: Katowice

Wykształcenie: staże pedagogiczne w Alliance Française w Paryżu, CLA w  Besençon, Cavilam w Vichy, IMEF w Montpellier, Institut de Touraine w Tours i specjalistyczne w Paryskiej Izbie Handlowo- Przemysłowej (CCIP) w Paryżu (język ekonomiczny i prawniczy)

W Alliance Francaise od czasu ukończenia studiów prowadzę kursy języka francuskiego ogólnego, na różnych poziomach zaawansowania, oraz języka specjalistycznego: prawniczego i handlowego.

Doświadczenie zawodowe: Jestem nauczycielem akademickim a także tłumaczem przysięgłym i konferencyjnym (TP/1237/06). Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz   studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych Katedry UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat współpracuję z katowickimi sądami i prokuraturą, urzędami i oddziałem IPN  oraz biurami tłumaczeń LIDEX, NIUANS, VIVALANG.
 

Zainteresowania: turystyka wysokogórska, literatura światowa w wersji oryginalnej, relacje i różnice międzykulturowe, wykorzystanie technik teatralnych i nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Katarzyna Zając

Miejsce zamieszkania:  Sosnowiec

Wykształcenie:  absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, wielokrotna stypendystka Rządu Francuskiego ( staże pedagogiczno – metodyczne : CLA  w Besançon, Calivam w Vichy, dwa razy na Uniwersytecie Stendhal 3 w Grenoble, Carel w Royan ); ukończyła liczne i różnorodne formy kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą w ramach mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej (ostatnio: Malta 2015)

Doświadczenie zawodowe:  ogromne  doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego na poziomie akademickim ( przez blisko 25 lat nauczyciel  w Zespole Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu do czasu likwidacji placówki z dniem 1 października 2015 ); prowadzenie zajęć przygotowujących do międzynarodowego egzaminu TELC organizowanych przez Maison Saint-Etienne w Katowicach w ramach Programu Kształcenia Ustawicznego Kapitał Ludzki; członek komisji egzaminującej międzynarodowych egzaminów DELF i DALF z ramienia Alliance Française; współpraca przy organizacji wymiany międzynarodowej uczniów; praca w charakterze nauczyciela języka francuskiego w placówkach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - przygotowanie do egzaminów na każdym poziomie edukacji.

Zainteresowania: Design, malarstwo współczesne i grafika (miłośniczka polskiej szkoły plakatu), fotografia, architektura, literatura i socjologia.

 

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności