Egzaminy specjalistyczne

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat egzaminów specjalistycznych z języka francuskiego wydawanych przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu.

Egzaminy specjalistyczne z języka francuskiego wydawane są przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu.

Egzaminy te mają na celu sprawdzić umiejętności komunikacyjne z języka francuskiego pisemnego i ustnego w sytuacjach zawodowych. Poświadczają znajomość specjalistycznego języka francuskiego (Diplômes de français professionnel) w następujących obszarach: biznesowy, prawniczy, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika, zdrowie i medycyna.

 

Egzaminy Paryskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

 

Jakie rodzaje egzaminów organizujemy?
 

Diplôme de français professionnel DFP A2
Diplôme de français professionnel DFP B1
Diplôme de français professionnel DFP Affaires B2
Diplôme de français professionnel DFP Juridique B2

 

Więcej informacji o egzaminach: egzaminy DFP
 

Gdzie i kiedy zdawać egzaminy CCIP?
 

Alliance Francaise w Katowicach jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Miejscem przeprowadzenia egzaminów jest siedziba Stowarzyszenia Alliance Francaise, ul. Staromiejska 12 w Katowicach. Od roku 2018 możliwe jest również zdawanie egzmainu w wersji elektronicznej.

W naszym ośrodku w Katowicach egzaminy organizowane są raz w roku - w sesji letniej (czerwiec). Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się między 11, a 15 czerwca 2018.

UWAGA: Warunkiem organizacji egzaminu jest zebranie min. 3 kandydatów!! 
 

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem egzaminów - Cennik 2018
 

Jak dokonać zgłoszenia na egzamin?
 

Aby zapisać się na egzamin należy  wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF w Katowicach bądź przesyłać mailowo na adres: afkatowice.sekretariat@gmail.com
Zapisy na egzamin trwają do 4 czerwca 2018.

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach
Bank: Raiffeisen POLBANK
Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 4005 8532

Tytuł wpłaty: nazwisko, imię kandydata, nazwa odpowiedniego egzaminu

 

Uwaga!

Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Cennik DFP 2018

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności