Egzaminy specjalistyczne

Egzaminy specjalistyczne z języka francuskiego

Egzaminy specjalistyczne z języka francuskiego wydawane są przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu.

Egzaminy te mają na celu sprawdzić umiejętności komunikacyjne z języka francuskiego pisemnego i ustnego w sytuacjach zawodowych. Poświadczają znajomość specjalistycznego języka francuskiego (Diplômes de français professionnel) w następujących obszarach: biznesowy, prawniczy, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika, zdrowie i medycyna.

 

Egzaminy Paryskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

 

Jakie rodzaje egzaminów organizujemy?
 

Diplôme de français professionnel DFP A2
Diplôme de français professionnel DFP B1
Diplôme de français professionnel DFP Affaires B2
Diplôme de français professionnel DFP Juridique B2

 

Więcej informacji o egzaminach: www.fda.ccip.fr
 

Gdzie i kiedy zdawać egzaminy CCIP?
 

Alliance Francaise w Katowicach jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym.

W naszym ośrodku w Katowicach egzaminy organizowane są raz w roku - w sesji letniej (czerwiec). Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się od 12 do 16 czerwca 2017.
UWAGA: Warunkiem organizacji egzaminu jest zebranie min. 3 kandydatów!! 

 

Miejsce przeprowadzenia egzaminów - Stowarzyszenie Alliance Francaise w Katowicach
 

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem egzaminów na rok 2017 - Cennik 2017
 

Jak dokonać zgłoszenia na egzamin?
 

Aby zapisać się na egzamin należy w terminie do 9 maja 2017 wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF w Katowicach bądź przesyłać mailowo na adres: sekretariat.alliance.francaise@op.pl.

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach
Bank: Bank PKO BP SA
Numer rachunku: 82 1020 2313 0000 3102 0200 5684
Tytuł wpłaty: nazwisko, imię kandydata, nazwa odpowiedniego egzaminu

 

Uwaga!

Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Cennik 2017

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności