DELF Pro

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi certyfikatu DELF Pro.

 

DELF Pro

 

Czym jest dyplom DELF PRO?
 

DELF Pro - Diplôm d'études de la langue française option professionnelle

Certyfikat DELF Pro jest odmianą certyfikatu DELF, czyli oficjalnym dokumentem wydawanym przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Potwierdza znajomość języka francuskiego dotyczącą środowiska zawodowego. Uznawany jest na całym świecie i honorowany przez wszystkie środowiska zawodowe i edukacyjne. Dyplom (DELF Pro) jest niezależny i potwierdza poziom czterech kompetencji językowych. Dyplom jest ważny bezterminowo.

 

Co dają certyfikaty DELF Pro?
 

Dyplomy DELF Pro potwierdzają znajomość języka francuskiego i uznawane są na całym świecie. Posiadanie certyfikatów jest świadectwem dodatkowych umiejętności językowych. Pozytywnie zdane egzaminy przynoszą wymierne korzyści osobom zamierzającym rozpocząć pracę we Francji. Są honorowane przez uczelnie wyższe oraz agencje rządowe. Certyfikaty te dają możliwość rozwoju kariery oraz wzbogacenia swojego doświadczenia zawodowego. 

 

Jakie są poziomy egzaminów DELF Pro?
 

Składają się z 4 osobnych dyplomów, odpowiadających 4 poziomom: A1, A2, B1, B2.
Egzaminy DELF Pro są niezależne od siebie, co oznacza, że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

 

Egzamin DELF Pro - sesja letnia 2017
 

Zapisy na egzamin DELF Pro w sesji letniej 2017 odbywają się w terminie od 24.03.2017 do 12.04.2017. Egzamin odbędzie się 22.04.2015 (sobota) o godzinie 9:00.

Aby zapisać się na egzamin należy:

1.) Wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej):

Formularz zgłoszeniowy - DELF Pro

2.) Dokonać płatności za egzamin

Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach
Bank: Bank PKO BP SA
Numer rachunku: 82 1020 2313 0000 3102 0200 5684

Tytuł wpłaty: nazwisko, imię kandydata, DELF/DALF z odpowiednią jednostką.

 
Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy płatności w gotówce.
 
3) Formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem wpłaty dostarczyć osobiście do sekretariatu AF bądź przesyłać mailowo na adres: sekretariat.alliance.francaise@op.pl
 

Miejsce przeprowadzenia egzaminów:

 

Stowarzyszenie Alliance Francaise w Katowicach, ul. Staromiejska 12, Katowice

 

 

Cennik egzaminów DELF Pro:

 

 

Certyfikat

Cena

DELF Pro A1

170 zł

DELF Pro A2

230 zł

DELF Pro B1

315 zł

DELF Pro B2

405 zł

 

 

 

  • Wyniki egzaminu DELF/DALF zostaną ogłoszone w terminie około miesiąca od dnia przystąpienia do egzaminu pisemnego.
     
  • Dyplomy egzaminu DELF/DALF zostaną przesłane do centrum egzaminacyjnego w terminie około trzech / czterech miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu pisemnego.

 

  • Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom ( praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapis na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilnie będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1 włącznie).

 

Tryb postępowania :

1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.

2. Kierownik rozpatruje wniosek :
a. W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
b. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

 

 

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności