DELF Pro

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dyplomu DELF Pro, potwierdzającego znajomość j. francuskiego dotycząca środowiska zawodowego.

 

DELF Pro

 

Czym jest dyplom DELF PRO?
 

DELF Pro - Diplôm d'études de la langue française option professionnelle

Certyfikat DELF Pro jest odmianą certyfikatu DELF, czyli oficjalnym dokumentem wydawanym przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Potwierdza znajomość języka francuskiego dotyczącą środowiska zawodowego i ocenia umiejętności komunikacyjne w typowych sytuacjach biznesowych. Tematy egzaminu dostosowywane są do świata pracy.  Dyplom uznawany jest na całym świecie i honorowany przez wszystkie środowiska zawodowe i edukacyjne. Dyplom (DELF Pro) jest niezależny i potwierdza poziom czterech kompetencji językowych. Dyplom jest ważny bezterminowo.

Co dają certyfikaty DELF Pro?
 

Dyplomy DELF Pro potwierdzają znajomość języka francuskiego i uznawane są na całym świecie. Posiadanie certyfikatów jest świadectwem dodatkowych umiejętności językowych. Pozytywnie zdane egzaminy przynoszą wymierne korzyści osobom zamierzającym rozpocząć pracę we Francji. Są honorowane przez uczelnie wyższe oraz agencje rządowe. Certyfikaty te dają możliwość rozwoju kariery oraz wzbogacenia swojego doświadczenia zawodowego.

Jakie są poziomy egzaminów DELF Pro?
 

Składają się z 4 osobnych dyplomów, odpowiadających 4 poziomom: A1, A2, B1, B2.
Egzaminy DELF Pro są niezależne od siebie, co oznacza, że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.
Przykładowy egzamin DELF PRO: DELF PRO

Egzamin DELF Pro - sesja jesienna 2020
 

Zapisy wstępne ( bez płatności do momentu komunikatu ze strony Ministerstwa Edukacji we Francji ) na egzamin DELF Pro w sesji jesiennej 2020 odbywają się w terminie od 19.08.2020 do 28.09.2020. Egzaminy odbędą się według nastepującego harmonogramu:

DELF PRO A1 i A2: 19.10.2020 (poniedziałek), godz. 9:00.
DELF PRO B1: 20.10.2020 (wtorek), godz. 9:00.
DELF PRO B2: 21.10.2020 (środa), godz. 9:00.
 

Aby zapisać się na egzamin należy:

1.) Wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej):

Formularz zgłoszeniowy -  DELF Pro

2.) Dokonać płatności za egzamin -  w połowie września po komunikacie Ministerstwa Edukacji we Francji

Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach
Bank: BGŻ BNP Paribas
Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 4005 8532

Tytuł wpłaty: nazwisko, imię kandydata, DELF/DALF z odpowiednią jednostką.

 
Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy płatności w gotówce.
 
3) Formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem wpłaty dostarczyć osobiście do sekretariatu AF bądź przesyłać mailowo na adres: afkatowice.sekretariat@gmail.com
 

Miejsce przeprowadzenia egzaminów:

Stowarzyszenie Alliance Francaise w Katowicach, ul. Staromiejska 12, Katowice

 

 

Cennik egzaminów DELF Pro:

 

 

Certyfikat

Cena

DELF Pro A1

190 zł

DELF Pro A2

250 zł

DELF Pro B1

330 zł

DELF Pro B2

410 zł

 

 

 

 • Wyniki egzaminu DELF/DALF zostaną ogłoszone w terminie około miesiąca od dnia przystąpienia do egzaminu pisemnego.
   
 • Dyplomy egzaminu DELF/DALF zostaną przesłane do centrum egzaminacyjnego w terminie około trzech / czterech miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu pisemnego. Zainteresowani odbierają dyplomy osobiście w sekretaraicie centrum egzaminacyjnego w godzinach jego otwarcia. Przy odbiorze należy okazać ważny dowód tożsamości. Dyplom może odebrać również inna osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie.

 

 • Osoby, którym w celu przedłożenia odpowiednim władzom (praca zawodowa, wniosek stypendialny, zapis na uniwersytet w kraju z obszaru frankofonii) pilnie będzie potrzebne zaświadczenie o poziomie znajomości języka mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (będą wydawane tylko zaświadczenia od poziomu B1 włącznie).
   
   
  Tryb postępowania :
   
  1. W dniu zapisu na egzamin należy skierować do kierownika ośrodka egzaminacyjnego pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia jak powyżej.
   
  2. Kierownik rozpatruje wniosek :
  a. W przypadku odrzucenia wniosku, ośrodek egzaminacyjny ma obowiązek poinformować kandydata o tym fakcie drogą mailową przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
  b. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zaświadczenie zostanie wysłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.
   

Szczegóły dotycząc zapisów na pozostale egzaminy DELF dostepne w zakładce: egzaminy - zapisy

 

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności