DELF/DALF

Zapraszamy do zdawania egzaminów DELF/DALF oraz DELF Prim w siedzibie Alliance Francaise w Katowicach.

 

                                                                           

 

 

 

Czym są dyplomy DELF / DALF?
 

DELF - Diplôme d’études de langue française
DALF - Diplôme approfondi de langue française

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Dyplomy (DELF,DALF) są niezależne i potwierdzają poziom czterech kompetencji językowych. Dyplomy ważne są bezterminowo.
 

Co dają certyfikaty DELF / DALF?
 

Dyplomy DELF / DALF potwierdzają znajomość języka francuskiego i uznawane są na całym świecie. Posiadanie certyfikatu jest świadectwem dodatkowych kwalifikacji i korzystnie wygląda w CV podczas starania się o pracę. Pozytywnie zdane egzaminy przynoszą wymierne korzyści uczniom i studentom zamierzającym kontynuować naukę we Francji. Certyfikat DELF na wyższych poziomach gwarantuje przyjęcie na studia we Francji bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Im wyżej ceniona szkoła, tym lepszej znajomości języka francuskiego wymaga.
Ponadto DELF B2 daje uprawnienia do nauczania przedmiotów niejęzykowych w klasach dwujęzycznych. Posiadacz dyplomu może uczyć po francusku na przykład biologii, matematyki, historii itd.

 

-> są oficjalnym, uznawanym na całym świecie i ważnym bezterminowo, potwierdzeniem znajomości języka francuskiego.

-> są świadectwem dodatkowych kwalifikacji i stanowią dodatkowy atut w CV, pomagają przy staraniu się o wymarzoną pracę.

-> dają nam ugruntowane pojęcie o własnych umiejętnościach, co stanowi bodziec do dalszej nauki. Co więcej dają odniesienie co do naszego poziomu języka.

-> mogą okazać się świetną kartą przetargową w przypadku chęci wyjazdu na Erasmusa do Francji! Uczelnia na pewno doceni nasz wysiłek!

-> te na wyższych poziomach zwalniają z wstępnych egzaminów językowych na francuskie uczelnie.

-> Jak każdy egzamin, ustny i pisemny, podnoszą nasze kompetencje w sytuacjach stresowych.

 

Jakie są poziomy egzaminów DELF / DALF?
 

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, co oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.
 

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?
 

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób
zdających:

 • DELF Prim:
  Egzamin skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego. Jest dyplomem równo wartym dyplomom ogólnym. Więcej o DELF PRIM 
  Zagadnienia na poszczególne poziomy DELF PRIM: zagadnienia DELF PRIM.
   
 • DELF Junior:
  Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi. Jest dyplomem równo wartym dyplomom ogólnym.
   
 • DELF Tout Public:
  Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych
   
 • DELF Pro:
  Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych. Ich struktura jest taka sama jak w wersji Tout Public, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z życiem zawodowym i rynkiem pracy. Więcej informacji w zakładce - DELF PRO.
   

Jaka jest struktura egzaminów DELF / DALF?

 

Każdy poziom egzaminu skłąda się z 4 części:

 •     rozumienie ze słuchu
 •     rozumienie tekstu pisanego
 •     wypowiedzi pisemnej
 •     wypowiedzi ustnej
   

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Jak wyglądają przykładowe arkusze egzaminacyjne DELF / DALF?
 

Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP) udostępniło przykładowe arkusze egzaminacyjne. Dostępne są zarówno testy pisemne jak i dokumenty dźwiękowe.

DELF Prim
DELF Junior
DELF Tout Public
DALF
DELF PRO

Kiedy i gdzie zdawać egzaminy DELF / DALF?
 

Alliance Française w Katowicach to akredytowane przez CIEP centrum organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych.

W naszym ośrodku egzaminy organizowane są dwa razy do roku - w sesji zimowej (luty/marzec) i sesji letniej (czerwiec). Szczegółowe informacje dotyczące terminów i cen egzaminów DELF/DALF w Katowicach znajdują się w zakładce Terminy/cennik.
 

Więcej informacji na stronie CIEP.

 

Pièce jointe

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności